Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 1 juni 2023

De gemeenteraad heeft: 

  • een addendum voor de Hoogbouwvisie vastgesteld.
  • het bestemmingsplan ‘Noordereiland’ vastgesteld.
  • het voorkeursrecht gemeenten voor het plangebied Feyenoord City 2.0. gevestigd.

Bij het debat over het onderzoeksrapport ‘Pays*x 010. Mannelijke sekswerkers in Rotterdam’ zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft de Nota Samen SchoonR 2023-2026 vastgesteld en hierbij de volgende moties aangenomen:

Bij het debat ‘Uitvoerder voet-en-fietspont Rozenburg failliet, wat nu?’ heeft de gemeenteraad de volgende motie aangenomen:

De gemeenteraad heeft bij het debat over het uitvoeringsplan Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) 2023-2027 de volgende motie aangenomen:

De gemeenteraad heeft ook de Nota bodembeheer Rotterdam vastgesteld.

Het Programmakader Rotterdams WeerWoord 2030 is door de gemeenteraad vastgesteld en hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft besloten tot de gunning aan Stichting Feyenoord XL voor de ontwikkeling van het plan Parkstad blok T en hierbij de volgende motie aangenomen:

  • Koophuizen voor gezinnen, niet voor beleggers

Bij het debat over terughoudendheid met uithuisplaatsingen: nieuwe richtlijn Uithuisplaatsingen van het Nederlands Jeugdinstituut heeft de gemeenteraad de volgende motie aangenomen:

De gemeenteraad heeft besloten om een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor:

a. Merwe-Vierhavens
b. apparaatslasten gebiedsaanpak aardgasvrij;
c. zeven stadsprojecten;
d. klimaatadaptatie: vergroening van de buitenruimte;
e. autoluw maken.

Bij het debat over ‘Collegebrief RES en voortgangsrapportage’ heeft de gemeenteraad de volgende motie aangenomen:

De gemeenteraad heeft bij het debat over ‘Voortgang Wijk aan Zet’ de volgende moties aangenomen:

Neem bij vragen contact op met Damian Peek (dd.peek@griffie.rotterdam.nl/06-43280494).