Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 1 december 2022

Personalia:

  • De gemeenteraad stond stil bij het overlijden van oud-raadslid M. (Riet) Ton-Vink
  • Mevrouw M.M. (Mil) van Leeuwen is herbenoemd als lid van de Referendumcommissie.
  • Mevrouw L. (Leyla) In is herbenoemd als lid van de Referendumcommissie.
  • De heer T. (Tunahan) Kuzu heeft afscheid genomen als gemeenteraadslid namens DENK.

De gemeenteraad heeft:

  • het voorstel tot vaststelling van de tweede wijziging van de Havenverordening Rotterdam 2020 aangenomen.
  • het voorstel tot wijziging van de Verordening Architect aan zet aangenomen.
  • het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de aankoop van het pand Lange Hilleweg 256 aangenomen.

Bij het debat over ongedocumenteerde Rotterdammers heeft de gemeenteraad de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de realisering van een walstroominstallatie in de Cruise Terminal op de Wilhelminapier, alsmede met betrekking tot het voornemen van burgemeester en wethouders om de zeecruise te continueren aan de Wilhelminapier aangenomen en hierbij de volgende moties aangenomen:

Het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de aankoop van de paviljoens Coolsingel 191-217 en Coolsingel 207-231 is door de gemeenteraad aangenomen.

De gemeenteraad heeft gedebatteerd naar aanleiding van  het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Bijdragen aan de regionale economie, onderzoek naar economisch programma MRDH’ . De raad heeft de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport grotendeels overgenomen en hierbij de volgende motie en het volgende amendement aangenomen:

Het voorstel tot vaststelling van het ‘Kader invoering betaald parkeren en verlenging venstertijden’ is door de gemeenteraad aangenomen en hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over een nieuw adviesmodel voor de cultuursector in Rotterdam heeft de gemeenteraad de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft bij het debat over de hoofdlijnen van het Armoede- en schuldenbeleid 2023-2026 de volgende moties aangenomen:

Het voorstel tot vaststelling van de ‘Veiligheidskoers 2023-2027 is door de gemeenteraad aangenomen en hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het Tweeminutendebat over ‘Rotterdam écht zonder Zwarte Piet’ heeft de gemeenteraad de volgende motie aangenomen: