Direct naar de content

Besluiten digitale gemeenteraadsvergadering 27 mei 2021

De gemeenteraad heeft:

  • stil gestaan bij het overlijden van oud-gemeenteraadslid en oud-wethouder J.M. (Joop) Linthorst.
  • besloten tot verlenging van de ontheffing van het vereiste van het ingezetenschap aan wethouder M.K.A. Grauss.
  • de zienswijze naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2022, het ontwerp van de beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vastgesteld. Hierbij is de motie ‘Rekenkamerrapport MRDH‘ (D66, VVD) aangenomen.
  • besloten om geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard.
  • besloten tot het toepassen van de coördinatieregeling als bedoeld in de Wet Ruimtelijke Ordening ten behoeve van de realisering van een woontoren aan de Hoofdweg 480-490.
  • de Hemelwaterverordening Rotterdam vastgesteld.
  • de Verordening Beheer Ondergrond Rotterdam gewijzigd.

De gemeenteraad heeft de Regionale Energiestrategie RES 10.0 Rotterdam Den Haag vastgesteld. Daarbij zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft ingestemd met een kapitaalstorting in Stedin Holding N.V. alsmede het Publiek Kader voor de deelneming Stedin vastgesteld. De motie ‘De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen‘ (Leefbaar Rotterdam, 50 Plus, D66) is aangenomen.

De gemeenteraad heeft gedebatteerd over de beschikbaarheidscijfers en ijkpunten sociale woningvoorraad en daarbij zijn de volgende moties aangenomen:

Er is gedebatteerd over het Jeugdfonds Sport en Cultuur: problemen met aanbieders en oneerlijke regelgeving. Hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Er is gedebatteerd over werken aan een menswaardig bestaan, actieprogramma EU-arbeidsmigranten 2021-2025. Hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat ‘Grootste partij wordt monddood gemaakt via achterkamertjes’ is de volgende motie aangenomen:

Bij het debat over ‘Afspraken inzake Toeslagenaffaire niet uitgevoerd’ zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over ‘Aanpak seksuele straatintimidatie’ zijn de volgende moties aangenomen:

Raadsvergadering gemist en terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is gister live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.