Direct naar de content

Bergsluis in Noorderkanaal dicht

De Bergsluis in het Noorderkanaal is van maandag 27 oktober tot maandag 22 december 2014 dicht voor vaarverkeer. De gemeente Rotterdam vervangt de sluisdeuren.

De aannemer verwijdert de huidige deuren. Deze dienen als voorbeeld om de nieuwe deuren exact passend te maken. Bovendien worden nog bruikbare onderdelen van de oude deuren opgeknapt en op de nieuwe deuren gezet.

De deuren van het bovenhoofd van de Bergsluis worden op 28 oktober verwijderd. Daaraan voorafgaand wordt op 27 oktober om 7.00 uur de sluis al met schotten dichtgezet. Deze schotten blijven tot 15 december staan. Op 15 december plaatst de aannemer de nieuwe sluisdeuren en duurt het afstellen tot en met 21 december. Op 22 december is de sluis vanaf 9.00 uur weer in gebruik.

De gemeente heeft ervoor gekozen om het werk uit te voeren buiten het vaarseizoen om de overlast tot een minimum te beperken. Via gele borden langs diverse vaarwegen wordt plezier- en ander scheepvaart attent gemaakt op de afsluiting.

De meest actuele informatie staat op www.rotterdam.nl/bergsluis.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:
Meer informatie: Paul van der Weijden, communicatie gemeente Rotterdam, 010-498 41 66, email pf.vanderweijden@rotterdam.nl.