Direct naar de content

Beleef de Rotte op 30 mei

Op zaterdag 30 mei, om 11.00 uur, is de officiële oplevering van het ISV-project in het Oude Noorden bij de nieuwe steiger aan de Zwaanshalskade (Rottebocht). Langs de Rotte is een wandel- en fietsroute aangelegd met op diverse plekken een steiger om de Rotte meer te betrekken bij de woonomgeving.

De bewoners krijgen op 30 mei ook echt de gelegenheid om de Rotte te beleven. Vanaf half 12 vertrekt elk half uur een sloep (voor maximaal 20 passagiers) vanaf de steiger voor een vaartocht over de Rotte. Om 14.00 uur is de laatste afvaart.

Bewoners krijgen daarnaast een hangmandje met fleurige plantjes om hun eigen straat op te vrolijken. Voor iedereen is er koffie, thee of limonade met iets lekkers erbij. Maar voor alles geldt, op is op!

Programma
11.00 uur   Start met korte toespraken van Nils Berndsen (gemeenteraadslid Rotterdam), Paul Elleswijk (Havensteder) en Barbara van Steen (Woonstad)
11.20 uur   Nils, Paul en Barbara starten met uitdelen plantjes
11.30 uur   Start afvaart
14.00 uur   Laatste afvaart

ISV-project Oude Noorden
Voor het ISV-project ‘Rotte verbinden en gebruiken’ in het Oude Noorden heeft de gemeente Rotterdam € 6.000.000 beschikbaar gesteld. Er is de afgelopen jaren dan ook veel gebeurd in dit deel van het Oude Noorden

De Heer Vrankestraat en aansluitende zijstraten zijn opnieuw ingericht. Het inrichtingsplan is in nauw overleg met de bewoners tot stand gekomen, waardoor er vanuit de buurt veel ondersteuning voor dit plan was.

Ook is het Soetendaalseplein aangepakt, de speelplek is opnieuw ingericht en het groen op het plein is vernieuwd. Hierbij hebben de bewoners in de omgeving een belangrijke rol gehad. De wensen van kinderen en volwassenen zijn leidraad geweest voor de inrichting.

Rondom het Soetendaalseplein zijn nieuwe woningen gebouwd. De nieuwbouwplannen zijn mede tot stand gekomen met inbreng van bewoners. Dankzij hun grote betrokkenheid en goede suggesties zijn de plannen aangepast waardoor het plan veel aan kwaliteit heeft gewonnen.

Verder naar het zuiden is het Zwaanshals aangepakt tot aan de Zaagmolenstraat en zijn het Zwaanshalspark en de Zwaanshalskade opgeknapt en is de omgeving van nieuwbouwproject 130 Watt aangepakt. Er is een doorbraak gemaakt die de Bloklandstraat verbindt met het Zwaanshals. In deze doorbraak staat het opnieuw gebouwde Coen Moulijnmuurtje en is een buurttuin voor de omwonenden aangelegd.

Een belangrijke ISV-opgave was om de Rotte meer te betrekken bij de buurt. Er is een wandel- en fietsroute langs het water gemaakt en op diverse plekken zijn steigers gebouwd waar bewoners nu kunnen recreëren.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marjo Wetsteijn, Omgevingscommunicatie, m.wetsteijn@rotterdam.nl of 010 498 4144