Direct naar de content

Belangrijke stap in de ontwikkeling van Feyenoord City

College stelt de Basisovereenkomst Mobiliteit en intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City vast

Het College heeft de Basisovereenkomst Mobiliteit Feyenoord City (mobiliteitscontract) en de intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City vastgesteld op 3 april 2018. Twee belangrijke overeenkomsten in de voortgang van Feyenoord City. Met de twee contracten wordt uitvoering gegeven aan een aantal voorwaarden die de gemeenteraad stelt aan de gemeentelijke bijdrage aan Feyenoord City zoals beschreven in de Position Paper.

Feyenoord (club en stadion) heeft samen met de gemeente gewerkt aan een mobiliteitscontract. De doelstelling is dat bezoekers op een prettige manier het stadion kunnen bereiken en daarbij een minimale druk leggen op de omgeving. Dit wordt aangepakt door; het spreiden van bezoekers over verschillende types van vervoer; verschillende tijdstippen van reizen en gebruik van diverse routes. Voorbeelden zijn de verkoop van all-in tickets voor een stadionbezoek inclusief ov-reis en of parkeerkaart, meer bewaakte fietsenstallingen en parkeerplaatsen op afstand. Deze parkeerplaatsen worden gekoppeld aan pendelvervoer van en naar het stadion met vervoer over water en tram- en busvervoer. Het contract ziet er op toe dat de mobiliteitsambities van Feyenoord en de gemeente worden nageleefd, zoals vastgesteld in de Position Paper en het Mobiliteitsplan. Het mobiliteitscontract wordt voor de zomer door Stadion Feijenoord/Nieuw Stadion BV en de gemeente ondertekend nadat de gemeenteraad in de gelegenheid is gesteld het contract te bespreken.

In de komende jaren zal blijken welke maatregelen goed werken en welke maatregelen vragen om bijsturing. In het contract, met een looptijd van tien jaar, is daarom afgesproken om ieder jaar een actieplan voor de eerstvolgende twee jaar vast te stellen . Samen met Feyenoord, en in samenspraak met bewoners, ondernemers en gebiedscommissies, is gewerkt aan een brede participatievisie voor het hele gebied. Participatie is ook tijdens volgende fasen van de mobiliteitsaanpak belangrijk. Onder meer voor regulering van het bezoek van evenementen, bij het opstellen van inrichtingsplannen en het uitvoeren van werkzaamheden. Voor het parkeren in de omliggende wijken tijdens evenementen en de uitwerking daarvan per wijk, wordt in de komende periode een participatietraject opgestart.

Sociaal Economisch Programma
Feyenoord City gaat Rotterdammers op Zuid kansen bieden op werk, onderwijs, sport en een gezonde leefstijl. Deze substantiële maatschappelijke meerwaarde is voor de gemeente een belangrijke reden om te faciliteren bij de uitvoering van het Sociaal Economisch Programma Feyenoord City. De intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City, is de voorloper voor een basisovereenkomst. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst wordt afgesproken dat in Feyenoord City de volgende ambities worden behaald en committeren beide partijen zich aan de voor hen benoemde acties:

  • Het realiseren van 15.000 nieuwe sporters wekelijks (jong en oud) in 10 jaar tijd.
  • De realisatie van 1500 fte nieuwe banen gedurende bouw en exploitatie fase van Feyenoord City; hiervan is eenderde netto nieuwe banen bedoeld voor laag- en ongeschoold werk voor Rotterdammers op Zuid.
  • Vanaf 2020 worden structureel 500 stageplaatsen aangeboden, erkend door opleidingen.
  • Op 100 scholen (65 PO en 35 VO scholen) over een periode van 10 jaar gemeten buiten de wettelijke verplichte uren aan gymonderwijs ca.1400 extra kinderen structureel wekelijks laten sporten, die dit voorheen niet structureel wekelijks deden.
  • Jaarlijks 200.000 bezoekers gebruik te laten maken van sportmogelijkheden in de publieke ruimte en zo 3600 structureel wekelijkse sporters activeren.
  • De multisportclub Feyenoord wordt ontwikkeld.
  • Er wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de Sportexperience en de invulling van Sport & Healthstyle Campus.

De basisovereenkomst voor het Sociaal Economisch Programma wordt in de zomer van 2018 ondertekend door Feyenoord en de gemeente. De periode tot aan december 2018 wordt benut om zoveel mogelijk betrokken partners de basisovereenkomst te laten medeondertekenen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met Anna Feiner, bestuursvoorlichter Mobiliteit, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl

of met Monique de Jongh, bestuursvoorlichter wethouder Visser, 06 – 82 51 77 42 of mae.dejongh@rotterdam.nl

of met Ruud Bijl, woordvoerder Feyenoord City, 06 – 53 19 78 64