Direct naar de content

Behoud bedrijfsruimte in Rotterdam

Actieplan biedt bedrijven de juiste plek

Om de jarenlange trend van afname van bedrijfsruimte te stoppen, presenteert het college van burgemeester en wethouder het Actieplan Bedrijfsruimte. Zo houdt de maakindustrie een plek in Rotterdam, blijven er voldoende banen in de stad en kunnen Rotterdammers ook in de toekomst vakmensen blijven vinden voor verbouwingen of onderhoud aan hun huis.  Het college wil dat het aantal vierkante meters bedrijfsruimte op het niveau van begin 2022 blijft.

Reserveren en veranderen

Wethouder Robert Simons van Haven, Economie, Horeca en Bestuur (wijken en kleine kernen) zet zich met zijn Actieplan Bedrijfsruimte in voor behoud van bedrijven en werkgelegenheid in Rotterdam: “De ruimte voor bedrijven in met name de maakindustrie staat onder druk. Deze maakindustrie biedt werk aan vakmensen en dat is van essentieel belang voor de werkgelegenheid en de economie van Rotterdam. Nu en in de toekomst. “

Op de juiste plek

Op sommige bedrijventerreinen zitten bedrijven die niet in die omgeving horen. Ze leveren geen belasting op voor het milieu of produceren weinig geluid en kunnen prima in de buurt van woningen of winkels staan. Die bedrijven houden ruimte bezet voor bedrijven die wel in hogere milieucategorie horen en niet dichtbij huizen kunnen staan. Het actieplan biedt betere mogelijkheden om bedrijven te helpen een geschikte plek vinden op een bedrijfsterrein.

Beter benutten van ruimte

In Spaanse Polder wordt gekeken naar het beter benutten van ruimte. Bedrijven die nu allemaal een eigen gebouw op een stuk grond hebben, kunnen in sommige gevallen ook op een of meerdere verdiepingen in een bedrijfsverzamelgebouw werken. Daarvoor moet geschikte en deelbare bedrijfsruimte komen.

Gerichte uitgifte

De gemeente is ook eigenaar van sommige bedrijfspanden en van de grond in bedrijfsgebieden. Daar start een test om bij de verkoop van panden of de uitgifte van grond criteria mee te geven, zodat er ruimte toegewezen wordt aan bepaalde soorten bedrijvigheid.

Samenwerking

Het actieplan is woensdag 25 oktober gepresenteerd door het college van Burgemeester en Wethouders. Het MKB Rotterdam Rijnmond is betrokken geweest bij het opstellen van het actieplan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Breimer, plv. bestuursvoorlichter wethouder Robert Simons, 06 – 41316567 of t.breimer@rotterdam.nl