Direct naar de content

Behandeling Begroting 2015 in raadscommissies en gemeenteraad

Op donderdag 25 september stuurde het college van B & W het Collegeprogramma 2014-2018 en de Begroting 2015 naar de gemeenteraad. De basis van het collegeprogramma is het coalitieakkoord ‘Volle kracht vooruit’, dat in mei 2014 door Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA gesloten is. In de begroting legt het college voorstellen over het te voeren beleid in 2015 aan de gemeenteraad voor. Ook bevat de begroting een financiële vertaling van het beleid voor de periode 2015 tot en met 2018. De raad stelt de begroting vast.

 

De behandeling van de begroting in de gemeenteraad en raadscommissies kent het volgende tijdpad. Op dinsdag 14 oktober kunnen burgers en instellingen inspreken over de begroting tijdens een bijeenkomst met raadsleden. Gebiedscommissies kunnen op die dag inspreken over de gebiedsplannen. Op 28, 29 en 30 oktober wordt de begroting besproken in de verschillende raadscommissies. Op donderdag 6 november houdt de gemeenteraad algemene beschouwingen, geeft het college een eerste reactie en worden moties en amendementen door de raadsfracties ingediend. Vervolgens volgt op dinsdag 11 november het afrondende debat tussen de raad en het college. Daarna besluit de raad over ingediende moties en amendementen en stelt de raad de begroting en de belastingverordeningen voor 2015 vast.

Op www.rotterdam.nl/begroting2015 staat alle up to date informatie over de behandeling van de begroting. Hieronder een volledig overzicht van de belangrijke data.


Overzicht van de belangrijke data

Inspreekmomenten
Burgers en instellingen kunnen vanaf 19.00 uur inspreken tijdens een bijeenkomst op dinsdag 14 oktober in zaal 7 op het stadhuis. Aanmelden voor het inspreekmoment is verplicht en kan tot maandag 13 oktober 12.00 uur. De duur van de bijeenkomst is afhankelijk van het aantal insprekers. Informatie over het inspreekmoment, hoe dat werkt en het aanmelden daarvoor staat op www.rotterdam.nl/begroting2015.

Op dinsdag 14 oktober is ook het inspreekmoment voor gebiedscommissies over de gebiedsplannen. Die bijeenkomst begint om 16.00 uur in de raadzaal.

Commissievergaderingen
Op 28, 29 en 30 oktober bespreken alle raadscommissies de begroting 2015 en het Collegeprogramma 2014-2018.

Dinsdag 28 oktober, 09.30 uur – 17.30 uur

  • Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid (zaal 7)


Dinsdag 28 oktober, 14.00 uur – 22.00 uur

  • Commissie Gebieden (raadzaal)
     

Woensdag 29 oktober, 09.30 uur – 17.30 uur

  • Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid (zaal 7)


Woensdag 29 oktober, 09.30 uur – 17.30 uur

  • Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (raadzaal)


Donderdag 30 oktober, 9.30 uur – 17.30 uur

  • Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (raadzaal)


Donderdag 30 oktober, 14.00 uur – 23.00 uur

  • Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën (Veiligheid en Organisatie, 14.00 – 17.30 uur en Financiën, 19.30 – 23.00 uur, zaal7)


Begrotingsraad
Donderdag 6 november en dinsdag 11 november, beiden vanaf 10.00 uur tot circa 24.00 uur.

Live uitzendingen en vergaderstukken
De commissievergaderingen, het inspreekmoment en de begrotingsraad worden live uitgezonden via www.ris.rotterdam.nl. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker.

Op www.ris.rotterdam.nl zijn verder alle vergaderstukken in te zien.

Op een speciale website, www.rotterdam.nl/begroting2015, staat alle up to date informatie over de behandeling van de begroting en kunt u doorklikken naar de uitzendingen en vergaderstukken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.