Direct naar de content

Beëindigen bijstandsuitkeringen bespaart €16 miljoen

In 2014 heeft de gemeente van 1.606 Rotterdammers de uitkering beëindigd en daarmee 16 miljoen euro bespaard.

De gemeente heeft in het coalitieakkoord afgesproken dat aan het einde van deze collegeperiode twaalfduizend Rotterdammers met een bijstandsuitkering zijn doorgelicht op het recht op bijstand. De eerste 3.500 zijn afgelopen jaar onderzocht en beoordeeld op hun huidige woon-, inkomens- en vermogenssituatie. Het resultaat daarvan is dat zo’n achthonderd uitkeringen zijn beëindigd omdat de ontvangers geen recht meer hebben op bijstand.

Signalen
Naast dit extra onderzoek dat voortvloeit uit het coalitieakkoord doet de gemeente ook regulier onderzoek. Daardoor zijn nog eens 800 uitkeringen beëindigd naar aanleiding van fraudesignalen die de gemeente via diverse kanalen ontvangt. Rotterdammers die menen dat iemand fraudeert met uitkeringsgeld kunnen dat melden bij de gemeente via de telefoon of de website.

Fraude
Net als voorgaande jaren, heeft de gemeente ook dit jaar weer voor € 6.6 miljoen aan bijstandsfraude opgespoord. Dit bedrag wordt teruggevorderd bij de fraudeurs.

Boetes
Circa 1.800 Rotterdammers kregen een boete omdat zij willens en wetens informatie niet hebben doorgegeven die de gemeente nodig heeft voor het bepalen van het recht op een uitkering of om te bepalen hoe hoog de uitkering moet zijn. In totaal is voor ruim € 3,6 miljoen aan boetes opgelegd voor het opzettelijk niet houden aan de informatieplicht. Deze boetes moeten worden betaald plus het bedrag dat onterecht aan uitkering is ontvangen. "Om verwarring te voorkomen is het belangrijk dat mensen tijdig wijzigingen in hun situatie doorgeven. Zo voorkomen we dat ze het risico lopen onterecht een boete te ontvangen," aldus wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid & Economie).

Maatregelen
Ruim tweeduizend werkzoekenden hebben een maatregel gekregen omdat zij zich onvoldoende hebben ingespannen om aan het werk te gaan of omdat zij hun afspraken met de gemeente niet zijn nagekomen. Een maatregel is een inhouding op de uitkering. De meest voorkomende redenen om een maatregel op te leggen zijn onvoldoende solliciteren of niet komen opdagen bij een afspraak voor werk. Uiteindelijk hoefde de gemeente door het opleggen van de maatregelen een miljoen minder aan bijstand uit te keren.

Belastinggeld
Wethouder Maarten Struijvenberg: “Belastinggeld moet daar terecht komen waar het hard nodig is en niet bij mensen die daar geen recht op hebben. Dat is onrechtvaardig en ondermijnt het vertrouwen in het sociale stelsel. Rotterdammers die onterecht gebruik maken van voorzieningen worden dan ook opgespoord en aangepakt”. In Rotterdam ontvangen 38.600 mensen een bijstandsuitkering.

Fraude melden?
Dat kan (anoniem) via telefoonnummer (010) – 498 43 33, via de website van de gemeente of door persoonlijk langs te komen op het Prins Alexanderplein.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Molenbeek, bestuursvoorlichter wethouder Struijvenberg, 06 – 22 66 19 17 of me.molenbeek@rotterdam.nl

.