Direct naar de content

Beëindigen bijstandsuitkeringen bespaart €12,6 miljoen

De gemeente Rotterdam heeft het afgelopen jaar op grote schaal gecontroleerd of bijstandsuitkeringen rechtmatig zijn toegekend. Resultaat van dit onderzoek is dat in 2018 van 1.904 Rotterdammers de bijstandsuitkering is beëindigd omdat zij daar geen recht meer op hadden. Dit leverde de gemeente een besparing op van 12,6 miljoen euro. 

Boetes en maatregelen
Naast de 12,6 miljoen euro die de gemeente bespaart omdat er 1.904 uitkeringen minder uitgekeerd hoeven te worden, heeft de gemeente voor 2 miljoen euro aan boetes uitgedeeld aan 2.928 Rotterdammers die zich niet aan de informatieplicht hebben gehouden. Zij lieten de gemeente bijvoorbeeld niet weten dat ze samenwonen of inkomsten hadden. Behalve de boete moeten zij ook het teveel aan onterecht ontvangen bijstand terugbetalen. Verder is er ook een bedrag van bijna 1,4 miljoen euro aan maatregelen opgelegd. Maatregelen zijn kortingen op de uitkering omdat een werkzoekende zich niet houdt aan de afspraken met de gemeente over werk of re-integratie, zoals niet op komen dagen bij een sollicitatiegesprek. De gemeente legde 2.715 keer een maatregel op bij 1.990 werkzoekenden. Het percentage van de maatregel kan variëren.

Slimmer handhaven
Richard Moti, wethouder Werk en inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ):“Elke fraude met een bijstandsuitkering is er één te veel en ontoelaatbaar. Tegelijkertijd hoeft niet iedereen die iets vergeet door te geven meteen als fraudeur bestempeld te worden. Het geld van de belastingbetalende Rotterdammer moet op de juiste plek komen. We zetten met de controles in op waar de pakkans het grootst is en meten dat continue. Op die manier worden Rotterdammers die rechtmatig een bijstandsuitkering ontvangen, niet onnodig lastig gevallen en kunnen zij zich richten op het vinden van werk."

Doorstart heronderzoeken: breder gesprek
In deze collegeperiode worden elk jaar 6.000 heronderzoeken uitgevoerd. Bij een heronderzoek wordt een werkzoekende opgeroepen voor een gesprek waarin de rechtmatigheid van de uitkering wordt getoetst. Met de nieuwe aanpak "Mensenwerk" van het college krijgen de gesprekken over de heronderzoeken een ander karakter. Wethouder Moti: "We willen slimmer en socialer handhaven. Die gesprekken worden voortaan ook benut om in gesprek te gaan met de werkzoekende en een breder beeld te krijgen van zijn of haar situatie. Als het nodig is, schuift een schuldhulpverlener of andere ondersteuner aan tafel aan en worden er vervolgtrajecten ingezet om belemmeringen om aan de slag te gaan weg te nemen."

In Rotterdam ontvangen op dit moment iets minder dan 35.000 mensen een bijstandsuitkering.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique de Jongh, bestuursvoorlichter wethouder Moti, 06 – 82 51 77 42 of mae.dejongh@rotterdam.nl