Direct naar de content

Bedrijvenraad van start in Spaanse Polder

De gemeente Rotterdam heeft in overleg met ondernemers in de Spaanse Polder een bedrijvenraad opgericht. Deze bedrijvenraad, de eerste in Rotterdam, krijgt een rol vergelijkbaar met een gebiedscommissie. De leden van de bedrijvenraad vertegenwoordigen alle ondernemers en vastgoedeigenaren in de Spaanse Polder en adviseren vanuit de dagelijkse praktijk het college en de gemeenteraad over plannen en ontwikkelingen in het gebied.

De economische longen van de stad
De Spaanse Polder, inclusief Noord-West en ’s Gravenlandse Polder ook wel de economische longen van de stad genoemd, is het grootste aaneengesloten bedrijventerrein in West-Europa. In totaal zijn er 1800 bedrijven gehuisvest die voor 24.000 banen zorgen. De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. De gemeente Rotterdam gaat nu ook stappen zetten om het gebied te ontwikkelen naar een toekomstbestendig en duurzaam bedrijventerrein. Wethouder Kathmann (Economie, Wijken & Kleine Kernen) opent donderdag 4 juli de eerste vergadering van de bedrijvenraad. ‘De bedrijvenraad gaat ons allereerst helpen met het opstellen van een uitvoeringsagenda voor het gebied die nog dit jaar wordt vastgesteld. Ondernemers willen duidelijkheid over de plannen van de gemeente voordat zij investeren en die duidelijkheid gaat er komen. De Spaanse Polder is een van de tien bedrijventerreinen waar wij als gemeente de voorkeur aan geven als het gaat om het vestigen van (zware) bedrijvigheid. Daarnaast is het een goede locatie voor talentontwikkeling, praktijkonderwijs, vakopleidingen en leren op de werkplek. Die mogelijkheden gaan we samen met de bedrijven en het onderwijs onderzoeken.’

Vervolg
De bedrijvenraad is een pilot voor in ieder geval één jaar waarin verschillende evaluatiemomenten ingepland worden. Afhankelijk van het succes zal de bedrijvenraad meer vorm krijgen en een formele status krijgen in de gemeentewet.

Zie ook Factsheet Spaanse Polder


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Kathmann, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl