Direct naar de content

Basisschool in Kleiwegkwartier stimuleert fietsen en lopen met verkeersexperiment

Rotterdam wil het verkeer rondom basisscholen in de stad veiliger maken en start maandag 26 oktober met een tweede experiment Veilige Schoolomgeving bij de Bergse Zonnebloem in het Kleiwegkwartier. De straat voor de school wordt tijdens haal- en brengmomenten tijdelijk afgesloten voor autoverkeer. Zo krijgen kinderen die naar school fietsen en lopen meer ruimte en wordt het verkeer veiliger. Deze nieuwe verkeerssituatie wordt voor minimaal twee maanden getest.

De Elektroweg bij de Bergse Zonnebloem is op haal- en brengmomenten erg druk. Er is veel autoverkeer dat zorgt voor onveilige situaties. Door geparkeerde auto’s zijn overstekende schoolkinderen en fietsers niet goed te zien. Ook moeten fietsers zich een weg banen door de opstoppingen vlak voor de school. De gemeente en de school willen dat veranderen.
Wethouder Judith Bokhove van Mobiliteit jeugd en taal: “Veel ouders brengen hun kinderen met de auto vanwege het slechte weer en omdat ze het verkeer onveilig vinden omdat er veel auto’s zijn. Aan het weer kunnen we weinig veranderen, maar kunnen wel zorgen voor minder auto’s waardoor het verkeer rond de school overzichtelijker en veiliger is.”

Aanpassingen op straat
Tijdens haal- en brengmomenten wordt de Elektroweg tijdelijk afgesloten voor autoverkeer. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wordt de weg afgesloten van 08.00 uur tot 08.45 en van 14.30 tot 15.15 uur. Op woensdag is de straat van 08.00 tot 08.45 uur en van 12.00 tot 12.45 uur niet bereikbaar voor autoverkeer. Bewoners van de Elektroweg kunnen hun huis gewoon bereiken.

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers
Het aantal fietsers en voetgangers neemt toe in Rotterdam. Daarom kijkt de stad naar een nieuwe verdeling op straat waar fietsers en voetgangers meer ruimte voelen en krijgen. Dit experiment Veilige Schoolomgeving maakt onderdeel uit van een reeks experimenten in de stad. Zo wordt er gekeken of de verkeerssituatie en de omgeving verbetert.

 

Kijk voor meer informatie op rotterdam.nl/testdetoekomst

Bijlagen

Afbeeldingen