Direct naar de content

B en W besluiten op website BIS

bestuurlijk informatiesysteem (bis) Rotterdam

De besluiten van het college van Burgemeester en Wethouders worden voortaan bekendgemaakt via een besluitenlijst. In deze lijst kan meteen worden doorgeklikt naar de desbetreffende raadsbrief en/of het raadsvoorstel.

Deze besluitenlijst staat op vrijdag na 12 uur op www.bis.rotterdam.nl. Het persbericht met de B en W besluiten komt hiermee te vervallen.


Noot voor de redactie: