Direct naar de content

B en W besluiten 8 april 2014

Burgemeester

08-04
Het college van B en W heeft 25 april, 24 en 31 december 2014 aangewezen als collectieve festiviteit. Op deze dagen mag horeca meer geluid produceren en tot zeven uur in de ochtend geopend zijn.

Wethouder Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur

08-04
Het college van B en W heeft de stichting Centrum Beeldende Kunst (CBK) toestemming gegeven om de sculptuur Le Tamanoir (‘de Miereneter’) van Alexander Calder van april 2014 tot september 2014 in tijdelijke bruikleen te geven aan het Rijksmuseum Amsterdam. Eerder dit jaar was dit beeld te zien in een grote tentoonstelling van Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Het stalen beeld van Calder staat normaal gesproken in een park in Hoogvliet en behoort tot de topstukken van de Internationale Beeldencollectie. Hoogvliet heeft ingestemd met de bruikleen op voorwaarde dat het beeld terugkeert in Hoogvliet.


Wethouder Haven, Verkeer en Regionale Economie

08-04
Het college van B en W heeft het Addendum bij het werkplan DCMR 2014 vastgesteld. Hierin worden de werkzaamheden beschreven die de DCMR in 2014 voor de gemeente Rotterdam uitvoert met betrekking tot vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken die per 1 januari 2014 zijn overgekomen van de provincie naar de gemeente.

Wethouder Financiën, Dienstverlening en Organisatie

08-04
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor akkoord te gaan met de ontwerp-Programmabegroting 2015 en de ontwerp-Meerjarenbegroting 2016-2018 van de Grondbank. De Grondbank is in 2004 opgericht voor strategische grondverwerving in de Zuidplaspolder. Vanaf 2011 functioneert de Grondbank als stallingbedrijf en richt zich op beheer en uitgave van gronden.

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

08-04
het raadslid Fouad el haji (PVDA) over uitspraken van de wethouder Onderwijs.

08-04
het raadslid mw. S. Belhaj (D66) over fietsoversteekplaatsen.
 
08-04
het raadslid A. Bonte (GL) over de uitbreiding van Rotterdam the Haque Airport.


Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.