Direct naar de content

B en W besluiten 7 april 2015

Burgemeester
07-04 Het college van B en W heeft kennisgenomen van het verslag van de burgemeester van het werkbezoek aan Ho Chi Minh City en Bangkok van 8 tot 13 maart 2015.

07-04 Het college van B en W heeft de Horecagebiedsplannen 2015-2016 vastgesteld. Alleen het horecagebiedsplan centrum is aangehouden. Dat wordt waarschijnlijk op 28 april aanstaande vastgesteld in het college. De horecagebiedsplannen schetsen de mogelijke ontwikkeling van bestaande en nieuwe horeca in relatie tot de wijken, de lokale economie en veiligheid. De vastgestelde horecagebiedsplannen zijn geldig voor 2015 en 2016 en dienen ook als toetsingskader voor de aanvraag van exploitatievergunningen.

07-04 Het college heeft de volgende dagen aangewezen als collectieve festiviteit: de marathon (12 april) tot 23.00 uur, Koningsnacht (26 april), Koningsdag (27 april) tot 23.00 uur, kerstavond (24 december) en oudejaarsdag (31 december). Op deze dagen mag de horeca meer geluid produceren. Tijdens Koningsnacht, Kerstavond en Oudejaarsavond mag horeca ook tot zeven uur in de ochtend geopend zijn.
 
Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg
07-04 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie “Alleen maar niet eenzaam” (12GR3361) af te doen. Met het Actieprogramma “Voor mekaar” zet de gemeente Rotterdam deze collegeperiode sterk in op het bestrijden van eenzaamheid onder Rotterdammers.

Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie
07-04 Het college van B en W stelt voor de motie “Fietsen zonder obstakels” (MO2014-6379) af te doen. De motie riep op om obstakels op Rotterdamse fietspaden en fietsstroken waar mogelijk te verwijderen. Samen met de Fietsersbond is een inventarisatie gemaakt van alle obstakels. Het budget om obstakels te verwijderen is met € 100.000 verhoogd. Ongewenste obstakels worden weggehaald, zolang het budget het toelaat. Ook obstakels op het Nieuwe Maasparcours worden meegenomen.

07-04 Het college van B en W heeft besloten om per 29 juni 2015 op Katendrecht het gebied voor betaald parkeren uit te breiden tot heel Katendrecht van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 23.00 uur en zondag van 12.00 tot 23.00 uur.

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie
07-04 Het college van B en W heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan “Schieveen woningen Oude Bovendijk” ter inzage te leggen. Dit plan maakt de realisatie van woningen aan de Oude Bovendijk en Hofweg mogelijk.

07-04 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor akkoord te gaan met de ontwerp-Programmabegroting 2016 en de ontwerp-Meerjarenbegroting 2017-2019 van de Grondbank.

07-04 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Startmotor” ongewijzigd vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 14 november tot en met 27 december 2014 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het bestemmingsplan maakt de aanleg van 550 units voor jongeren, studenten en jong werkenden mogelijk in het Motorstraatgebied in de wijk Vreewijk.

07-04 Het college van B en W heeft het Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunning Bouwen en Slopen 2015 en de rapportage naar aanleiding van het Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunning Bouwen en Slopen 2014 vastgesteld.

 Het college heeft de schriftelijke vragen beantwoord van:

  • 07-04 De raadsleden P.M. Wijntuin en F. Talbi (PvdA) over gedwongen isolement Pakistaanse vrouwen.
  • 07-04 Het raadslid N. El Ouali (Nida Rotterdam) over verantwoording slachtofferhulp familiedrama.
  • 07-04 Het raadslid S. de Langen (CDA) over ook Rotterdam moet jagen op klanten minderjarige prostituees.
  • 07-04 Het raadslid A.S. Mosch (Leefbaar Rotterdam) over mogelijke fraude oud-wethouder Groen Links
  • 07-04 Het raadslid T. Yazir (CDA) over kredietunies voor investeringen in het Rotterdamse MKB.

Noot voor de redactie: