Direct naar de content

B en W besluiten 4 februari 2014

Wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening, Vastgoed en Stedelijke Economie

04-02
Het college van B en W heeft de minister van Wonen en Rijksdienst via een brief verzocht de aanwijzing van gebieden voor toepassing van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet) voor vier jaar te verlengen voor de gebieden Tarwewijk, Carnisse, Hillesluis, Oud Charlois en Bloemhof. Daarnaast heeft het college verzocht een aantal straten in deelgemeente Delfshaven hieraan toe te voegen.

04-02
Het college van B en W en de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de veiligheidscontouren van de gebieden ‘Botlek – Vondelingenplaat’, ‘Europoort en Landtong’ en ‘Maasvlakte 1 en Maasvlakte 2’ vastgesteld. Er is overeenstemming bereikt met de gemeenten waarin deze contouren zijn gelegen. Met de veiligheidscontouren wordt, voor wat betreft de externe veiligheidsaspecten, een ruimtelijke scheiding aangebracht tussen de mogelijke ontwikkelingen in zowel het havengebied als de omringende gebieden.

04-02
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Spangen” gewijzigd vast te stellen. Het plan heeft van 18 april 2013 tot en met 30 mei 2013 voor iedereen ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn zienswijzen ingekomen.
Op basis van deze zienswijzen is onder andere het maximum aantal nieuw te bouwen woningen gewijzigd van 110 in 115.

Wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte

04-02
Het college van B en W heeft de nadere regels subsidie Loket Schone Lucht vastgesteld. Deze subsidieregeling is gekoppeld aan de tweede aanbestedingsronde mobiliteitsdiensten van de Verkeersonderneming. Doel van de aanbesteding is om minder auto’s in de spits te laten rijden. Dienstverleners die een mobiliteitsdienst aanbieden kunnen zich hierop inschrijven. Met de subsidie vanuit het Loket Schone Lucht wordt het aspect luchtkwaliteit toegevoegd en kunnen zij subsidie verkrijgen als automijdingen over de hele dag plaatsvinden en dus niet alleen in de spits. Vanuit het Loket Schone Lucht wordt de subsidieregeling gecommuniceerd naar belanghebbenden.

Wethouder Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur

04-02
Het college van B en W heeft de heer Roland Pechtold per 15 februari 2014 benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Maritiem Museum Rotterdam voor een periode van maximaal vier jaar.


Wethouder Haven, Verkeer en Regionale Economie

04-02
Het college van B en W heeft kennisgenomen van de rapportage over het 3e kwartaal 2013 van het project Rotterdam Centraal.

04-02
Het college van B en W heeft kennisgenomen van het verslag van het werkbezoek dat wethouder Baljeu van 13 tot en met 15 oktober bracht aan de Zwitserse stad Basel. Zij heeft daar gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van o.a. Port of Switzerland, de ministeries van Economie en Transport en het Zwitserse bedrijfsleven.

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:


21-01
het raadslid mevr. J. Bokhove (Groenlinks) over kappen zonder vergunning.

28-01
het raadslid drs. M.A. van de Donk (VVD) over de Luchtsingel.

04-02 
het raadslid drs. M.A. van de Donk (VVD) over 'Bijstandsjubilaris'. 

04-02
de raadsleden Z. Baran (PvdA) en L. Bruijn (Pvda) over Taalmeter.

04-02
het raadslid H.C. van Schaik (Leefbaar Rotterdam) over hennepplantages in appartement Hoogstraat. 

04-02
het raadslid L.P.M. de Kleijn (SP) over asbestsanering in de Deense Kerk.

04-02
de raadsleden de heer G.W. van Gent (VVD) en mevrouw D. Middelman (VVD) over Cultuurindex. 

04-02
het raadslid J.W. Verheij (VVD) over bezoek aan jubilarissen. 

04-02
het raadslid de heer R.J. Mink (CDA) over ‘dienstverlening aan Rotterdammer ook na 19 maart’ .

04-02
het raadslid L.P.M. de Kleijn (SP) over campagnegeld van deelgemeente.


Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.