Direct naar de content

B en W besluiten 3 maart 2015

Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport
03-03 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie Volkstheater (14bb6187) af te doen. Op 11 november 2014 werd deze motie aangenomen voor behoud van € 80.000,- subsidie ten behoeve van de stichting Rotterdams Volkstheater. In de meerjarenbegroting was door eerdere bezuinigingen het bedrag met € 20.000,- verlaagd tot € 60.000,- De financiering van die € 20.000,- wordt verrekend binnen het programma Cultuur, Sport en Recreatie.

Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg
03-03 Het college van B en W heeft de Beleidsregel Rotterdams Onderwijs Beleid 2015-2016 vastgesteld. Schoolbesturen, scholen en welzijnsinstellingen kunnen met deze beleidsregel subsidie aanvragen voor activiteiten in het kader van het programma Leren Loont!. Met dit programma willen gemeente en schoolbesturen gezamenlijk de onderwijsresultaten in de stad verbeteren, het aantal schoolverlaters verder omlaag brengen en zorgen voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Voor schooljaar 2015-2016 en kalenderjaar 2016 is in de beleidsregel 72,8 miljoen euro beschikbaar.

Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie
03-03 Het college van B en W stemt in met de jaarlijkse aanpassing van een aantal onkostenvergoedingen en kortingen voor ambtenaren met ingang van 1 maart 2015.

03-03 Het college van B en W heeft een wijziging van het Ambtenarenreglement met betrekking tot opeenvolgende tijdelijke aanstellingen vastgesteld. Per 1 juli 2015 wordt de systematiek van de Wet Werk en Zekerheid gevolgd.

03-03 Het college van B en W besloot op 9 december 2014 om het verstrekken van parkeervergunningen voor oude, vervuilende auto’s met ingang van 1 april 2015 te beperken. Dit besluit is genomen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. De daarvoor noodzakelijke aanpassing van het Uitvoeringsbesluit parkeren is nu door het college vastgesteld. Voor de invoering op 1 april 2015 wordt een voorlichtingscampagne gevoerd om bewoners en bedrijven te informeren over de wijziging.

03-03 Het college van B en W heeft het groepsrisico voor de revisievergunningen voor het emplacement Botlek en Europoort vastgesteld.

03-03 Het college van B en W stemt in met het verslag van het werkbezoek dat wethouder Langenberg van 11 tot en met 17 januari bracht aan de Verenigde Staten. De wethouder bezocht New York, Washington en Baltimore en sprak diverse voor Rotterdam belangrijke economische stakeholders.

03-03 Het college van B en W heeft besloten om de omgevingsvergunning emplacement Rotterdam CS aan te passen zodat een geluidsscherm langs de Stationssingel niet meer vereist is.

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

  • 03-03 Het raadslid drs M.A. van de Donk (VVD); over waarborg kwaliteit vraagwijzer
  • 03-03 Het raadslid J. Bokhove (GroenLinks); over uitstel verplaatsing bomen Binnenrotte
  • 03-03 Het raadslid S. de Langen (CDA); over het stoppen van illegale wietkweek
  • 03-03 Het raadslid Q. Velter (SP); over betaalbaarheid wonen
  • 03-03 Het raadslid P. Wijntuin (PvdA); over problemen onder lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren
  • 03-03 Het raadslid R. de Roon (D66); over stimuleer uitbreiding Roze Lopercertificaat
  • 03-03 De raadsleden J. van der Lee (Partij voor de dieren), C. Engberts (PvdA) S.Y. van Dijk (SP) en J. Bokhove (Groenlinks); over de collectie Wereldmuseum en het voorstel tot ontzamelen
  • 03-03 Het raadslid S de Langen (CDA); over de communicatie over de herijking van welzijn

Noot voor de redactie: