Direct naar de content

B en W besluiten 3 februari 2015

Burgemeester
03-02 Burgemeester Aboutaleb heeft 25 en 26 oktober 2014 een bezoek gebracht aan Marrakesh in Marokko. De burgemeester was door het Amerikaanse German Marshal Fund (GMF) gevraagd om als keynote speaker op te treden tijdens de “Trans Atlantic Dialogues 2014”. Ook heeft hij zitting gehad in een paneldiscussie over de ongelijkheid in steden. Tijdens zijn bezoek heeft de burgemeester ook gesproken met de burgemeester van Marrakesh, mevrouw Mansouri, de Nederlandse vertegenwoordiging, vertegenwoordigers van Shell en de Amerikaanse ambassadeur in Marokko, de heer Bush.

03-02 Het college van B en W heeft de kaders voor het nieuwe prostitutiebeleid vastgesteld. De belangrijkste onderdelen voor het nieuwe beleid zijn een grotere verantwoordelijkheid voor ondernemers bij de aanpak van misstanden in de seksbranche, de functie van vertrouwenspersoon voor sekswerkers en een hardere aanpak van illegale prostitutie. Ook wordt de minimumleeftijd van sekswerkers verhoogd van 18 naar 21 jaar. Bij uitblijven van landelijke wetgeving per 1 juli 2015 past de gemeente het beleid door middel van de gemeentelijk verordening aan.

Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport
03-02 Het college van B en W heeft besloten mevrouw Karin Arink te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van het Centrum Beeldende Kunst.

Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie
03-02 Het college van B en W heeft een aantal wijzigingen vastgesteld in de regelgeving met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren.

03-02 Wethouder Langenberg heeft op dinsdag 2 december 2014 een bezoek gebracht aan de Duitse havenstad Hamburg. Op uitnodiging van het bestuur van deze stad heeft de wethouder de Rotterdamse Klimaat Adaptatie Strategie toegelicht. Ook bracht hij samen met een vertegenwoordiging van het Rotterdamse Havenbedrijf een bezoek aan het Hamburgse havenbedrijf en Hafen City. Het college heeft ingestemd met het verslag van deze ambtsreis.

03-02 Het college van B en W ondersteunt de aanvraag van Havenbedrijf Rotterdam N.V. voor Europese subsidie voor de aanleg van het Theemswegtracé (Havenspoorlijn). Het college heeft hiertoe een brief opgesteld die wordt meegestuurd met het subsidieverzoek.

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

  • 03-02 Het raadslid Mw. J. Bokhove (GL) over weigeren schulddienstverlening.
  • 03-02 het raadslid J.D. Van der Lee-Van der Haagen (PvdD) over herbestemming Vogelvallei op Maasvlakte 1.
  • 03-02 het raadslid B.C. Kathmann (PvdA) over nieuwe baan voor brommers en scooters.
  • 03-02 Het raadslid Mw. S.Y. van Dijk (SP), G.J. Engberts (PvdA) en J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) over Boijmans gokt op optiewinst.
     

Noot voor de redactie: