Direct naar de content

B en W besluiten 26 augustus 2014

Wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte 
26-08
De gemeente is belast met de uitvoering van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet BAG). De gemeente heeft daarbij uit de Wet BAG de opdracht gekregen een basisregistratie adressen en een basisregistratie gebouwen bij te houden. Het college van B en W heeft ingestemd om brondocumenten die zijn opgenomen in het register in gedigitaliseerde en geautomatiseerde vorm toegankelijk te maken.

Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie
26-08
Het college van B&W heeft besloten tot het aangaan van de ‘Samenwerkingsovereenkomst Nationale Databank Wegverkeersgegevens 2014 en verder’.

26-08
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om een kostendekkend legestarief vast te stellen van € 9,95 per aanvraag voor het afhandelen van een dagontheffing en € 178,50 per aanvraag voor het afhandelen van een langdurige ontheffing. Deze ontheffingen kunnen met ingang van 1 oktober 2014 verleend gaan worden aan eigenaren van voertuigen die niet voldoen aan de toegangscriteria van het Verkeersbesluit Maasvlakte Euro VI 2014. Verder heeft het college besloten om het Hoofd Verkeer en Vervoer van het cluster Stadsontwikkeling als heffingsambtenaar aan te wijzen voor de leges voor deze dag- en langdurige ontheffingen.

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie
26-08
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om de motie ‘Steun in de rug taalcoaches’ af te doen. Stichting LOV (Leer- en Ontmoetingsproject voor Vrouwen) heeft een eenmalige subsidie gekregen. Het doel van deze eenmalige subsidie is om LOV voor de laatste keer extra te ondersteunen bij de omvorming van de organisatie naar een zelfstandige en onafhankelijke vrijwilligersorganisatie.

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:
* 05-08 Het raadslid J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdA) over kleine mantelmeeuw op voormalig vogeleiland de Beer.
* 05-08 Het raadslid A. Bonte (GL) over de mogelijkheden van Rotterdam om zelf vuurwerkoverlast aan te pakken.
* 26-08 Het raadslid D. Knieriem (CDA) over Lift metrostation Rotterdam Centraal te klein voor brancard.
* 26-08 Het raadslid E. van der Stel – van Vliet over de druk op stagiairs in de zorg.
* 26-08 Het raadslid D. Knieriem (CDA) over Spoedig verbeteren verkeerssituatie Maashavenkade.


Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.