Direct naar de content

B en W besluiten 24 maart 2015

Burgemeester
24-03 Het college van B en W heeft kennisgenomen van het verslag de burgemeester over de Nederlandse handelsmissie naar Chili van 30 november t/m 4 december. Deze missie werd georganiseerd door de gemeente Rotterdam samen met de Nederlandse Ambassade te Santiago en het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH). De burgemeester was delegatieleider. Nederland wordt beschouwd als een van de belangrijkste handelspartners van Chili in Europa dankzij de haven van Rotterdam als Europees distributiecentrum.

Het college van B en W heeft het vervolg van het programma “Het Stadhuis / Huis van Democratie; 100 jaar Rotterdams Stadhuis” vastgesteld. Het feestjaar loopt door tot woensdag 15 juli 2015 (100 jaar nadat toenmalig koningin Wilhelmina de eerste steen legde). Het programma is gepubliceerd op www.rotterdam.nl/100jaarstadhuis.

Wethouder Werkgelegenheid en Economie
24-03 Het college van B en W heeft in lijn met het Meerjarenperspectief en Uitvoeringsprogramma Rotterdamse Warenmarkten besloten tot een maatregel waarbij het ondernemers, die samen een bedrijf voeren of anderszins aantoonbaar het bedrijfsrisico delen, mogelijk wordt
gemaakt om hun inschrijvingen op een markt samen te voegen.

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie
24-03 De ’s-Gravendijkwal kent een historisch gegroeide concentratie van voorzieningen in de sfeer van maatschappelijke opvang (opvang van dak- en thuislozen, drugsverslaafden en kwetsbare groepen). Deze concentratie beïnvloedt het woonklimaat, imago en daarmee de aantrekkingskracht van potentiële vestigers nadelig. Het plan van aanpak “Verdunning maatschappelijke opvangvoorzieningen ’s-Gravendijkwal” geeft aan hoe de veilig- en leefbaarheid van de ’s-Gravendijkwal wordt verbeterd. Het college van B en W geeft dit plan van aanpak vrij voor advisering door de gebiedscommissies Delfshaven en Centrum.

24-03 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de bestemmingsplannen “Botlek-Vondelingenplaat”, “Europoort en Landtong” en “Maasvlakte 1”, gewijzigd vast te stellen naar aanleiding van de uitspraken van de Raad van State. Het gaat hier om wijzigingen over het opnemen op de verbeelding van de aanduiding “op- en overslag van (gevaarlijke) afvalstoffen”, het uitbreiden van de bestemming “Bedrijf-Opslag minerale oliën”, het opnemen op de verbeelding van de dubbelbestemming voor de aardgastransportleiding en overige leidingen, meet- en regelstation, een gasontvangstation en
een reduceerstation.

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

  • 17-03 Het raadslid T.C. Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) over fundraising door Moslimbroeders.
  • 24-03 Het raadslid D. Knieriem (CDA); over internetextensie Rotterdam.
  • 24-03 De raadsleden G.J. Engberts (PvdA), S. van Dijk (SP) en J. Bokhove (GL) over vervroegde subsidie Stichting BOOR.
  • 24-03 Het raadslid J.N. Baljeu (VVD) over 'Beleid Werk en Inkomen'.
  • 24-03 Het raadslid J.N. Baljeu (VVD) over vestigingsklimaat Startups.
  • 24-03 Het raadslid P.J. Verveen (D66), A.N. Molenaar (Leefbaar Rotterdam) en D. Knieriem (CDA) over Foodtrucks en Streetfood.
  • 24-03 Het raadslid I.E. Hoogveld (LR) over verkeerde aanpak van groenonderhoud.
     

Noot voor de redactie: