Direct naar de content

B en W besluiten 21 april

Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport
21-04 Het college van B en W heeft de gemeentelijke standpunten ten behoeve van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bank Nederlandse Gemeenten vastgesteld. Het college stemt in met de vaststelling van de jaarrekening 2014. 

21-04 Het college van B en W heeft de gemeentelijke standpunten voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Gemeenschappelijk Bezit Evides BV (AVA GBE) vastgesteld voor de goedkeuring van de jaarrekening en het dividend 2014.

Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie
21-04 Het college van B en W heeft het verslag vastgesteld van het werkbezoek dat wethouder Langenberg dinsdag 19 maart samen met de CEO van het Havenbedrijf Rotterdam, Allard Castelein, bracht aan Hamburg. Het Havenbedrijf organiseert hier jaarlijks een bijeenkomst voor de CEO’s van in Hamburg gevestigde Europese hoofdkantoren van containerrederijen.

21-04 Het college van B en W heeft ingestemd met het Actieplan Mobiliteit. Dit plan voorziet in de bevordering en het vergroten van mobiliteit in de gemeentelijke organisatie waarmee de in-, uit- en doorstroom van medewerkers wordt bevorderd.

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie

21-04 Het college van B en W legt het ontwerpbestemmingsplan “Franciscus” ter inzage. Het plangebied wordt globaal begrensd door achtereenvolgens het tracé van de HSL aan de westzijde, de N209/Doenkade aan de noordzijde, de RandstadRail en remise Kleiweg aan de oostzijde en de A20 aan de zuidzijde. Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van woonzorgcentrum Stadzicht met een gebouw voor palliatieve zorg mogelijk.

21-04 Het college van B en W legt per 1 mei 2015 de ontwerpstructuurvisie, het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpmilieueffectrapport van Hart van Zuid ter inzage. De gemeente Rotterdam werkt in samenwerking met Ballast Nedam aan de gebiedsontwikkeling van Hart van Zuid. Het plan bestaat onder meer uit de renovatie van de hallen van Ahoy, een nieuw zwembad en kunstenpand, uitbreiding van het winkelcentrum Zuidplein, een nieuw hotel, grondgebonden woningbouw en het vernieuwen van de OV-knoop.

21-04 Het college van B en W heeft het programma Zelfbouw 2015-2018 vastgesteld. Met dit programma zet de gemeente zich in om de woningbouwproductie door particulier opdrachtgeverschap te vergroten door:
– het verbeteren van het aanbod aan zelfbouwmogelijkheden,
– het verbeteren van het verkoopinstrumentarium en- het verbeteren van haar dienstverlening, door de huidige werkwijze van de gemeente aan te passen aan zelfbouw.

21-04 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie inzet voor Fort aan den Hoek (2014-7699) af te doen. De motie droeg het college onder andere op om in het belang van de betrokken vrijwilligers, het Fort en de museale collectie, in samenwerking met de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid Holland met beide partijen in gesprek te gaan. De gemeente heeft de motie uitgevoerd maar dit heeft niet geleid tot een bemiddeling tussen de partijen onder leiding van de provincie.

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

  • 14-04 Het raadslid T.C. Hoogwerf (LR) over zorgen salafistische moskee in Schiebroek
  • 14-04 Het raadslid T.C. Hoogwerf (LR) over de Arabische greep op de Essalam moskee
  • 21-04 Het raadslid R. de Jong (LR) over afvalcontract volkstuinders.
  • 21-04 Het raadslid A.J.M. Laan (VVD) over behoud Rotterdams erfgoed 1.
  • 21-04 Het raadslid A.J.M. Laan (VVD) over behoud Rotterdams erfgoed 2.
  • 21-04 Het raadslid N.E. Ouali (NIDA) over 'We gaan actief discriminatie tegen, toch?'
  • 21-04 De raadsleden J. van der Lee (PvdD) en A.J.M. Laan (VVD) over nieuwbouw studentenwoningen aan de Burgemeester Oudlaan.
  • 21-04 De raadsleden M.A. van de Donk (VVD) en S.Y. van Dijk (SP) over aanbesteding Schuttersveld.

Noot voor de redactie: