Direct naar de content

B en W besluiten 17 maart 2015

Burgemeester

17-03 Het college van B en W heeft kennis genomen van het verslag van de werkbezoeken die burgemeester en wethouders in 2014 hebben gebracht aan België.

17-03 Het college van B en W heeft kennis genomen van de voortgangsrapportage waarin de stand van zaken rond de organisatie van de verkiezingen op 18 maart wordt gemeld.

Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport

17-03 Het college van B en W gaat onderzoeken hoe de informatievoorziening over de uitvoering van 19 wetten in medebewind simpel en gericht kan plaatsvinden en zal de raad daarover voor de zomer informeren. Het betreft de uitvoering van de wet Revitalisering generiek toezicht die vereenvoudiging van toezicht en versterking van de controlerende taak van de gemeenteraad als eerste toezichthouder beoogt.

17-03 Het college van B en W heeft kennisgenomen van de Voortgangsrapportage jaarrekeningproces 2014 over de periode februari en van de tweede managementletter van Ernst & Young over de controle van de jaarrekening 2014. Het college ontvangt maandelijks een rapportage over de voortgang van het verbeterprogramma van het jaarrekeningproces. Uit deze versie blijkt dat de uitvoering van het programma nog steeds op koers ligt. Maar gelet op de complexiteit en dynamiek blijft strak sturen en monitoren noodzakelijk. De rapportage is door het college vastgesteld en aangeboden aan de Commissie tot Onderzoek van de Rekening.

17-03 Het college van B en W heeft als aandeelhouder van Eneco Holding NV besloten de jaarrekening 2014 van de vennootschap vast te stellen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 20 maart 2015. De betreffende jaarrekening is gepubliceerd op de website www.eneco.nl.

Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie

17-03 Op donderdag 19 maart heeft wethouder Langenberg samen met de CEO van het Havenbedrijf Rotterdam, Allard Castelein, een bezoek aan Hamburg gebracht. De wethouder was gastheer tijdens de Rotterdamse rederslunch. Het Havenbedrijf organiseert deze jaarlijkse bijeenkomst voor de CEO’s van de in Hamburg gevestigde Europese hoofdkantoren van containerrederijen.

17-03 Het college van B en W heeft zijn zienswijze op de Ontwerpstructuurvisie en het plan Milieueffectrapport inzake het project Calandbrug kenbaar gemaakt aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Het college heeft de schriftelijke vragen beantwoord van:

  • 17-03 het raadslid M. Heijmen (PvdA) en J.C. Gonçalves (PvdA) over Winterregeling afsluiten gas en licht en huisuitzettingen.
  • 17-03 het raadslid J. Bokhove (Groenlinks) over uitbreiding Rotterdamwet.
  • 17-03 de raadsleden D. Knieriem (CDA) en S. Belhaj (D66) over adviezen van gebiedscommissies in het openbaar.
  • 17-03 het raadslid S. de Langen (CDA) over afname inzet stadswachten in buitengebieden.
  • 17-03 het raadslid J. van der Lee (Partij voor de Dieren) over de sectoranalyse RRKC 2015 met betrekking tot het Wereldmuseum.
  • 17-03 de raadsleden P.J. Verveen en drs. A. Molenaar over taboe op Lp's.

Noot voor de redactie: