Direct naar de content

B en W besluiten 17 juni 2014

Burgemeester

17-06
Het college van B en W heeft tot aanpassing besloten van twee bestaande alcoholverbodsgebieden in Hoogvliet, te weten de omgeving van metrostation Zalmplaat en het winkelgebied Binnenban. In beide gebieden zijn recent nieuwe pleinen opgeleverd en deze worden nu betrokken in het reeds bestaande alcoholverbodsgebied.

17-06
Het college van B en W heeft besloten dat verenigingen, stichtingen en moskeeruimten die gebedsbijeenkomsten organiseren vanwege de Ramadan, van zaterdag 28 juni tot en met maandag 28 juli 2014, vier uur langer open mogen blijven. Voor deze instellingen geldt normaal gesproken 22.00 uur als sluitingstijd. Instellingen waar gezamenlijk gebeden wordt, kunnen tot 02.00 uur open blijven. Het organiseren van dergelijke bijeenkomsten dient wel in de doelstellingen van de stichting als activiteit genoemd te worden. Na de Ramadan geldt weer de normale sluitingstijd van 22.00 uur. Dit besluit geldt voor de Ramadan in 2014.

Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie

13-05
Het college van B en W stemt in met de conceptbegroting DCMR 2015, onder voorbehoud van de uitkomsten van de Rotterdamse begrotingsbehandeling.

10-6
Het college heeft op advies van de DCMR het maatwerkvoorschrift voor windpark Hartelbrug II vastgesteld om geluidhinder voor omwonenden in de nacht te beperken. Het maatwerkbesluit ligt vanaf 19 juni ter inzage.


Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

10-06 
de raadsleden mevr. F. Talbi (PvdA) en mevr. A. Radjkoemar (PvdA) over ondervertegenwoordiging Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse jongeren in de geestelijke gezondheidszorg.

17-06
het raadslid mw. P.M. Wijntuin (PvdA) over zonder thuiszorg na ziekenhuisopname.

17-06
het raadslid drs. M.A. van de Donk (VVD) over concurrentiepositie haven.

17-06
het raadslid mw. S.Y. van Dijk (SP) over discriminatie in de Rotterdamse horeca.


Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.