Direct naar de content

B en W besluiten 14 april

Burgemeester
14-04 Het college heeft de rapportage buitenlandse dienstreizen collegeleden 2014 vastgesteld en de raad hierover geïnformeerd.

Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport
14-04 Het college van B en W heeft mevrouw J. Veenendaal herbenoemd als lid van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) voor een periode van maximaal 4 jaar. 

14-04 Het college van B en W heeft de heer mr. A. Emmerig per 18 mei 2015 herbenoemd als lid van het bestuur van de Rotterdamse Kunststichting voor een tweede periode van 4 jaar.

Wethouder Werkgelegenheid en Economie
14-04 Het college van B en W heeft besloten bij het ministerie van BZK voorstellen in te dienen voor de Experimentenwet. In deze wet zullen ongeveer vijftien gemeenten vermeld worden als gemeenten waar geëxperimenteerd mag worden.

Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie
14-04 Het college van B en W stemt in met de ontwerpbegroting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2016.

14-04 Het college van B en W heeft haar zienswijze op de Vervoerplannen 2016 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor metro, tram, bus, Parkshuttle en Fast Ferry vastgesteld.

17-03 De heer Pastors is met ingang van 1 februari 2012 voor een periode van 4 jaar aangesteld als programmadirecteur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. In haar vergadering van 2 februari 2015 heeft het bestuur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid mede op grond van het goede functioneren van de programmadirecteur besloten zijn aanstelling met 5 jaar te verlengen. Dit besluit is door het college op 17 maart bekrachtigd.

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie
14-04 Het college van B en W legt het bestemmingsplan “Kreekhuizen” ter inzage. Het plangebied is een deel van Groot IJsselmonde-Zuid en ligt tussen het spoor, de Olympiaweg, de Kreekse Boezem en de Kreekhuizenlaan. Het nieuwe bestemmingsplan legt de planologische situatie van het vorige bestemmingsplan vast. Het plan biedt, net als het vorige, vooral voor gemengde bebouwing diverse gebruiksmogelijkheden en daarmee ruimte voor ontwikkelingen.

14-04 Het college van B en W heeft het Meerjaren Perspectief Rotterdamse Grondexploitaties & Vastgoed 2015 en de Projectenmonitor Grondexploitaties behorend bij de Jaarrekening 2014 vastgesteld.

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

  • 14-04 Het raadslid F. Talbi (PvdA); over vitamine D tekort bij kinderen.
  • 14-04 Het raadslid B.C. Kathmann (PvdA) over in- en uitchecken NS station de Kuip.
  • 14-04 Het raadslid S.Y. van Dijk (SP) over verplaatsing skateobstakels Westblaak.
  • 14-04 Het raadslid P. Wijntuin (PvdA) over onderzoek naar werkbeleving LHBT-medewerkers 
  • 14-04 Het raadslid M.G.J. van Elck (LR) over het verstrekken van leningen aan asielzoekers/vreemdelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning.
  • 14-04 Het raadslid D. Knieriem (CDA) over de verkeersveiligheid rondom basisschool Het Landje.
  • 14-04 Het raadslid N. Berndsen (D66) over participatie binnenterrein Dierenlandje.

Noot voor de redactie: