Direct naar de content

B en W besluiten 14 april 2014

Wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte

15-04
Het college van B en W heeft ingestemd met de intentieverklaring Landschapstafel IJsselmonde. Hiermee ondersteunt de gemeente Rotterdam een nieuwe samenwerkingsvorm voor beheer en ontwikkeling van regionaal groen. Eind 2014 wordt een concreet voorstel gepresenteerd. Per 1 januari 2015 gaat de samenwerking van start.

Wethouder Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur

15-04
Op 23 april 2014 presenteert Rotterdam het bid op het EK Springen 2017 en het EK springen voor Young Riders 2016 in Lausanne bij de Fédération Equestre Internationale. De wethouder Sport en Recreatie, Kunst en Cultur maakt deel uit van de Rotterdamse delegatie en zal een actieve rol vervullen tijdens de bidpresentatie.


Wethouder Haven, Verkeer en Regionale Economie

15-04
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om de motie Hoekse Ouderen Mobiel af te doen. Deze motie riep het college op om een reissaldo van € 77,- ter beschikking te stellen aan de inwoners van 65 jaar en ouder wonend in Hoek van Holland. Inwoners van Rotterdam van 65 jaar en ouder hebben de mogelijkheid om vrij te reizen met het openbaar vervoer in het vervoersgebied van de RET. Hoek van Holland valt buiten het vervoersgebied van de RET.

Wethouder Financiën, Dienstverlening en Organisatie

15-04
Het college van B en W heeft besloten om het pand gelegen aan de Grote
Visserijstraat 58 te Rotterdam Delfshaven te verkopen.


Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

15-04
Het raadslid L. Bruijn (PvdA) over meldingen van overlast door trillingen in Hoek van Holland.

15-04
Het raadslid A. Bonte (GL) over stationair draaiende motoren.

15-04
Het raadslid A. Bonte (GL) over de bereikbaarheid van Speelstad Rotterdam.


Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.