Direct naar de content

B en W besluiten 13 mei 2014

Burgemeester

13-05
Het college van B en W heeft voor de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement op 22 mei de adressen voor het inrichten van de stembureaus aangewezen. Deze worden bekend gemaakt op www.rotterdam.nl/verkiezingen en op de achterkant van de kandidatenlijsten die huis-aan-huis worden verspreid. Daarbij wordt aangegeven welke stembureaus toegankelijk zijn gemaakt voor kiezer met een lichamelijke beperking. Er zijn twee mobiele stembureaus met afwijkende openingstijden.

Wethouder Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur

13-05
Op verzoek van de wethouder kunst en cultuur heeft de heer Cees de Bruin, ondernemer en kunstkenner, een commissie samengesteld van externe deskundigen om tot een voordracht voor een beeld voor het Centraal Station te komen. De commissie heeft een shortlist samengesteld van vier internationaal gerenommeerde kunstenaars, die voor de zomer naar Rotterdam komen en daarna een schetsontwerp indienen. De voordracht van de commissie zal vervolgens ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college van B en W.

13-05
Het college van B en W heeft op grond van de Monumentenverordening besloten om op verzoek van de Stichting Cuypersgenootschap de procedure te starten om het voormalig Zuiderziekenhuis als gemeentelijk monument aan te wijzen (hoofdgebouw, poortgebouw, zijvleugels, schoorsteen en ketelhuis) aan de Groene Hilledijk 315. De Comissie voor Welstand en Monumenten zal om advies worden gevraagd. Na het afwegen van het advies en de eventuele zienswijze(n) zal het college in juni een definitief besluit nemen over de aanwijzing.

Wethouder Haven, Verkeer en Regionale Economie

13-05
Het college van B en W heeft besloten het Digna Johannaviaduct over de A15 aan het openbaar verkeer te onttrekken. Reden is dat het viaduct gesloopt wordt omdat het niet inpasbaar is in de verbreding van de A15 als onderdeel van het project A15 Maasvlakte – Vaanplein. Het ontwerpbesluit wordt ter inzage gelegd.

Wethouder Arbeidsmarkt, Hoger Onderwijs, Innovatie en Participatie

13-05
Het college van B en W stelt voor de motie Laat de Boei drijven (2012-3306) af te doen. De motie riep het college op om stichting Inloophuis De Boei te helpen om andere inkomstenbronnen aan te boren met als doel financiële zelfvoorzienendheid. Het college zegt toe stichting Inloophuis De Boei in ieder geval tot en met 2015 financieel te ondersteunen middels een subsidie.

13-05
Het college van B en W stelt voor de motie Behoud subsidie VGR (van 12 november 2013) af te doen. De motie riep het college op om geen korting toe te passen op de subsidie aan de Vereniging Gehandicapten Rotterdam (VGR). Het college is akkoord met het voorstel voor behoud van subsidie aan de VGR.

Wethouder Onderwijs, Jeugd en Gezin

22-04
Het college van B en W heeft de Raadsbrief over de voortgang van het programma Beter Presteren, onderdeel van het Rotterdams Onderwijsbeleid 2011-2014, vastgesteld. Dit programma meet de voortgang van de Rotterdamse onderwijsresultaten met indicatoren voor het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Wethouder Financiën, Dienstverlening en Organisatie

13-05
Het college van B en W heeft op 13 mei jl. een aantal plaatsvervangende leden van de Adviescommissie bedenkingen Sociaal Statuut Rotterdam 2013 benoemd.

13-05
Het college van B en W heeft besloten tot de verkoop van twee pakketten woningen in Rotterdam Noord.

13-05
Het college van B en W heeft mevrouw J. Brugts – van der Heide, afdelingshoofd van Stadsontwikkeling en de heer R. Geurs, afdelingshoofd Onderwijs van Jeugd &Onderwijs, voorgedragen als bestuursleden van de Stichting Beheer der Gebouwen Adriaanstichting / Gemeentelijke Mytylschool.

13-05
Het college van B en W heeft besloten om een aanvraag voor een investeringskrediet te doen ten behoeve van de verbouwing van het MAASpodium. Het project betreft de verbouwing van het MAASpodium, het voormalige OT Theater, aan de St. Jobsweg. Stichting MAAStd levert een belangrijke bijdrage aan het produceren en presenteren van theater- en dansvoorstellingen voor een jong publiek. Daarnaast blijft een gezichtsbepalend theater in Delfshaven behouden voor de Rotterdamse cultuursector.

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

22-04
Het raadslid drs. R.E. Schneider (Leefbaar Rotterdam) over de afkoop van de parkeereis bij de bouwvergunning.

13-05
Het raadslid de heer Verveen (D66) over aanmeldprocedures middelbare scholen in Rotterdam.

13-05
De raadsleden mw. P.M. Wijntuin (PvdA) en mw. S. Noormohamed (PvdA) over het halen van het Glazen Huis naar Rotterdam

13-05
Het raadslid drs. M.A. van de Donk (VVD) over Britse imam Abdur Raheem Green.

13-05
Het raadslid A. bonte (GroenLinks) over aanpassing dienstregeling RET.

13-05
Het raadslid S. Noormohamed (PvdA) over veilig sport- en spelklimaat op verenigingen.

13-05
Het raadslid E.P. van Heemst (PvdA) over de Walk of Fame.

13-05
Het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over windenergie in de haven.

13-05
De raadsleden mevrouw P. Wijntuin en de heer Co Engberts (Partij van de Arbeid) over thuiszorg LGBT-Rotterdammer.

13-05
Het raadslid drs. M.A. van de Donk (VVD) over aantasting fundering woningen Margrietstraat.

13-05
Het raadslid mevr. P.M. Wijntuin (PvdA) over uitgestelde renovatie Wi Masanga.

13-05
Beantwoording van de schriftelijke vragen van R. de Jong (Leefbaar Rotterdam) over reddingsactie.

13-05
Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid Muzaffer Cetin (CDA) over Ruimte voor excellent onderwijs voor Rotterdamse kinderen.


Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.