Direct naar de content

B en W besluiten 10 maart 2015

Burgemeester
03-03 Het college van B en W heeft de gemeenteraad per brief geïnformeerd over de WIJ-bijeenkomsten die de afgelopen tijd zijn georganiseerd in Rotterdam en de manier waarop het College vervolg wil geven aan deze gesprekken. Op initiatief van het gemeentebestuur hebben vier WIJ-bijeenkomsten in de stad plaatsgevonden. Hier spraken gemeentebestuur, leden van de gezagsdriehoek, raadsleden en leden van gebiedscommissies met honderden Rotterdammers over de recente aanslag in Parijs, internationale conflicten en hun angsten, twijfels en gevoelens daarover. Daarnaast werden inzichten met elkaar gedeeld over hoe we in Rotterdam invulling kunnen geven aan de WIJ-samenleving. Vele Rotterdammers laten weten met elkaar in gesprek te willen blijven en een actieve bijdrage te willen leveren.

Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport
10-03 Het college van B en W heeft kennisgenomen van het verslag van de wethouder FBCS van de start van de Volvo Ocean Race in Alicante in oktober 2014. Tijdens dit bezoek op uitnodiging van de Volvo Ocean Race heeft de wethouder met de organisatoren een oriënterend gesprek gehad over de mogelijkheid van de start van de 14e editie van de Volvo Ocean Race in Rotterdam in 2020.

10-03 Het college van B en W heeft als aandeelhouder van Havenbedrijf Rotterdam N.V. besloten om op de aandeelhoudersvergadering van 16 maart 2015 van HbR de jaarrekening 2014 vast te stellen.

Wethouder Werkgelegenheid en Economie
10-03 Het college van B en W stemt in met het werkbezoek dat wethouder Struijvenberg van 21 tot en met 28 maart aan China brengt. Als leider van een handelsmissie van Nederlandse bedrijven bezoekt hij potentiële zakenpartners, bedrijven en lokale ondernemersverenigingen in Chengdu, Chongqing, Shanghai, Shenzhen en Guangzhou.

Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg
10-03 Het college van B en W heeft het kwaliteitsbeleid Wmo 2015 vastgesteld. Hierin zijn de kwaliteitsafspraken met de huidige Wmo-aanbieders samengevat en wordt een kader geboden voor kwaliteitsafspraken bij de aanbesteding welzijn 2016.

Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie
10-03 Het college van B en W is akkoord met het werkbezoek dat wethouder Pex Langenberg van 9 tot 17 april aan Zuid-Korea brengt. Het bezoek aan Zuid-Korea vloeit voort uit de Rotterdamse betrokkenheid bij de International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), waarin de wethouder een rol vervult als vice-voorzitter van de Regional Executive Committee. De wethouder neemt op 10 en 11 april deel aan het ICLEI World Congress 2015 in Seoul. Daarnaast spreekt hij tijdens het World Water Forum 7 dat van 12 tot en met 7 april in Daegu en Gyeonju (Zuid-Korea) wordt gehouden. De Rotterdamse delegatie sluit zich voor een deel aan bij de missie van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, die met een grote delegatie uit de watersector eveneens het World Water Forum bezoekt.

10-03 Het college van B en W heeft de Regeling Melding Vermoeden Misstand en het Protocol Vermoeden Misstand en Integriteitschending vastgesteld.

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie
10-03 Het college van B en W heeft ingestemd met de Ontwerpverordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015. Met deze verordening wordt het regionale stelsel van woonruimtebemiddeling (één systeem met dezelfde regels in alle gemeenten van de regio Rotterdam) gecontinueerd. Binnen dit systeem zijn een aantal veranderingen in de praktijk van woonruimtebemiddeling mogelijk gemaakt. Zo kunnen verschillende bemiddelingsmodellen naast elkaar toegepast worden en kunnen gemeenten met corporaties prestatieafspraken maken over de resultaten die daarmee bereikt moeten worden. De nieuwe verordening moet nog definitief vastgesteld worden door de
gemeenteraden in de regio en treedt in werking op 1 juli a.s.

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

  • 10-03 Het raadslid R. de Jong (Leefbaar Rotterdam) over problemen Spijkenisserbrug.
  • 10-03 Het raadslid Mw. F. Talbi (PvdA) over de Stichting de Nieuwe Banier.
  • 10-03 Het raadslid Mw. F. Talbi (PvdA) over prenatale zorg en perinatale sterfte in Rotterdam.

Noot voor de redactie: