Direct naar de content

B en W besluiten 1 juli 2014

Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport
01-07
Het college van B en W heeft de heer Paul Tulling en mevrouw Nicole Maarsen benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam.
 
01-07
Het college van B en W heeft de heer R. de Vries en de heer mr. H. van der Houven van Oordt per 15 juli 2014 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Maritiem Museum Rotterdam voor een periode van minimaal 4 jaar en maximaal 8 jaar.
 
01-07
Het college van B en W heeft de heer drs. J. Laan, mevrouw drs. M. Brouwer, mevrouw drs. L.N. Grijns en de heer mr J.M. Boll per 1 juli 2014 benoemd tot lid van de  Toetsingscommissie Ontzamelen voor een periode van twee jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. Meer informatie is te vinden op www.rotterdam.nl/kunstencultuur
   
Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg
24-06
Vanaf 1 januari 2015 is Rotterdam verantwoordelijk voor groot aantal taken op het gebied van (jeugd)hulp, welzijn en activering. Deze decentralisatie gaat gepaard met een forse taakstelling. De overgang van de taken stelt Rotterdam in staat om tot betere en efficiëntere zorg te komen. Het college van B en W heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de laatste stand van zaken op het gebied van onder andere inkoop, communicatie, integratie wijkteams en cliëntbescherming en -participatie. Hiermee stelt het college de raad voor om de moties Risicomanagement (13gr2712), Ruimte voor kleine aanbieders (13gr3643), Disclaimer inkoopstrategie (13gr3634) en Ruimhartig Rotterdams PGB (13gr3640) af te doen.

01-07
Vanwege de sluiting van de evangelische basisschool Timon in januari 2014 verzoekt de Sichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs om opname van de nieuw te stichten evangelische basisschool De Passie Junior in het ‘Plan van nieuwe scholen 2015 tot en met 2017’. Het college van B en W stemt hiermee in.   01-07
Het college van B en W stelt voor de motie ‘Opvang slachtoffers mensenhandel’ (Mo2013-3150) af te doen. Deze motie riep op om in 2014 een bijdrage te leveren aan de opvang van slachtoffers van mensenhandel. Het college zegt toe tien opvangplekken te creëren.   
 
Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie
01-07
Het college van B en W heeft besloten het  ontwerpbestemmingsplan ‘Tracé olieleiding van Rotterdam-Meetstation-1naar Shell Pernis, Gedeelte Charlois’ ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan maakt de aanleg van een nieuwe olietransportleiding mogelijk, die de functie van de bestaande leiding naar de Shell Raffinaderij in Pernis overneemt. Na het in gebruik nemen van de nieuwe leiding zal de bestaande leiding buiten bedrijf worden gesteld.

01-07
Het college van B en W stemt in met ter inzage legging van de Welstandsparagraaf Lijnbaan en Korte Lijnbaan.   

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:
    
* 17-06 het raadslid drs. M.A. van de Donk (VVD) over 'Smartbox uitkeringsfraude'
* 01-07 de raadsleden El Ouali (NIDA) en Knieriem (CDA) over ruimte voor dagelijkse portie spiritualiteit aan de EUR.
* 01-07 het raadslid A. Bonte over een dreigend tekort aan fietsparkeerplekken CS
* 01-07 het raadslid A.J.M. Laan (VVD) over Verlichtingsarmaturen Rotterdamse
  


Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.