Direct naar de content

B en W besluiten 1 april 2014

Burgemeester

Het college van B en W heeft de rapportage buitenlandse dienstreizen collegeleden 2013 vastgesteld en de gemeenteraad hierover geïnformeerd.

Wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte

Het college van B en W heeft besloten tot het instellen van een fonds Sociale Infrastructuur. Het fonds beoogt de sociale infrastructuur te versterken waardoor de draagkracht van bewoners en hun netwerken en vrijwillige inzet wordt vergroot. De focus ligt op het versterken van de bestaande sociale infrastructuur en het in “kracht zetten ” van burgers.

Op 6 tot en met 9 april brengt wethouder Van Huffelen, op uitnodiging van het internationale stedelijke samenwerkingsverband ICLEI, een bezoek aan de Hannover Messe in Duitsland. De Hannover Messe is met 220.000 bezoekers één van de grootste Europese beurzen op het gebied van Business to Business technologie. Nederland is in 2014 partnerland, waardoor er uitgebreid gelegenheid bestaat extra bij het (Duitse) bedrijfsleven onder de aandacht te komen. Ook vertegenwoordigt zij met het Rotterdam Climate Initiative, Rotterdam in het Holland e-mobility House en de Holland Smart City stand. De belangrijkste Rotterdamse thema’s zijn: water, climate change and adaption, smart city en mobility.

Wethouder Werk, Inkomen en Zorg

Het college van B en W heeft besloten een bijdrage van € 200.000 te verstrekken aan stichting Rotterdam Festivals ten behoeve van de Oud en Nieuw viering 2014/2015. De viering aan de voet van de Erasmusbrug is sinds 2007 een uniek evenement dat 25.000 bezoekers trekt en veel media-aandacht krijgt waaronder 660.000 televisiekijkers bij RTL. Het evenement draagt bij een de promotie van Rotterdam.

Het college van B en W heeft besloten het tot 1 januari 2014 geldende aanwijzingsbesluit “categorieën van gevallen vergunningvrij te plaatsen voorwerpen op of aan de weg” per 1 maart 2014 permanent te maken. Met dit aanwijzingsbesluit worden de gevelzitplaatsen toegestaan bij detailhandel die niet vallen onder de vergunningsvrije inrichtingen. Uit de evaluatie van het eerdere aanwijzingsbesluit blijkt dat dit de levendigheid in winkelstraten vergroot.

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie “Borging vergaderondersteuning” af te doen. De griffiemedewerkers van voorheen de deelgemeenten zijn na 19 maart 2014 met hun huidige functie via de interim-organisatie geplaatst bij de Rotterdamse Service Organisatie.

Wethouder Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur

Het college van B en W heeft besloten tot verlenging met 26 weken van de beslissingstermijn tot aanwijzing als gemeentelijk monument van het ensemble van kerk, pastorie en doopkapel van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand aan de Burgemeester Baumannlaan 169-171 in de deelgemeente Overschie.

Het college van B en W heeft toestemming verleend voor de ontbinding van de Programmaraad Rotterdam en stelt de Raad voor om dit ook te doen. Deze ontbinding is een gevolg van een Wetswijziging in de Mediawet 2008, die sinds 1 januari 2014 van kracht is. Die bepaalt dat er géén programmaraden meer zijn die een wettelijke adviestaak uitvoeren. De Programmaraad Rotterdam – een democratisch orgaan met betrokken Rotterdammers, ingesteld door de gemeenteraad – adviseerde de kabelexploitant over de samenstelling van het standaardpakket op radio en TV, de afgelopen jaren.

Wethouder Haven, Verkeer en Regionale Economie

Het college van B en W heeft de Landelijke Handhavingsstrategie Brzo 1999 vastgesteld als het handhavingskader voor overtredingen van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) voor Rotterdam. Het college is bevoegd gezag voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving bij ruim twintig Brzo-bedrijven in Rotterdam.

Wethouder Financiën, Dienstverlening en Organisatie

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor een voorbereidingsbesluit te nemen voor gronden met een tuinbestemming gelegen in de wijk Oosterflank.

Het college van B en W legt het ontwerp-bestemmingsplan “Wielewaal Oost” ter inzage. Dit plan maakt de ontwikkeling van woningbouw op de voormalige voetbalvelden van C.V.V. Mercurius in deelgemeente Charlois mogelijk.

Het college van B en W stelt de raad voor de motie Leefomgeving Nieuw Crooswijk af te doen. De raad verzocht het College om in samenspraak met bewoners, deelgemeente en Woonstad een plan van aanpak op te stellen voor de buitenruimte in Nieuw Crooswijk, inclusief de mogelijkheden voor tijdelijk beheer. Over de tijdelijke inrichting van het bouwrijpe terrein van de OntwikkelCombinatie Nieuw Crooswijk dat voorlopig nog niet bebouwd gaat worden, zijn afspraken gemaakt met de bewoners.


Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.