Direct naar de content

Autodelen: voordelen voor velen

Rotterdam stelt kaders voor deelautoaanbieders

In 2025 zijn alle deelauto’s in Rotterdam elektrisch en dat begint volgend jaar; vanaf 1 januari 2021 zijn nieuwe deelauto’s in Rotterdam volledig uitstootvrij. Ook is in 2030 zo’n 5% van alle auto’s in Rotterdam een deelauto. Deze ambities en keuzes spreekt de gemeente uit in de vandaag vastgestelde nota ‘Beleid en vergunningen deelauto’s’. Hiermee stelt de stad kaders voor deelautoaanbieders in Rotterdam. Een belangrijke stap in de mobiliteitstransitie, waarin we werken naar een gezonde, bereikbare stad.

Met dit beleid over deelauto’s reguleert de gemeente het aanbieden van deelauto’s in de stad. Zo wil Rotterdam ervoor zorgen dat de deelauto een goede aanvulling is op andere vervoermiddelen zoals de fiets en het openbaar vervoer. In sommige gevallen kan de deelauto zelfs een eigen auto vervangen, zegt wethouder Judith Bokhove van Mobiliteit, Jeugd en Taal: “Auto’s worden gemiddeld maar 5% van de tijd gebruikt, de rest van de tijd staan ze stil. Maar je betaalt wel verzekering, wegenbelasting en parkeerkosten. Deelauto’s zijn ideaal voor mensen die hun eigen auto nauwelijks gebruiken en de kosten van zo’n stilstaande auto te hoog vinden.”

Verschillende autodeelconcepten
Het beleid van de gemeente Rotterdam richt zich op hoofdlijnen op twee autodeelconcepten:

  1. Free-floating: bij dit concept hebben de deelauto’s geen vaste parkeerplek.
  2. Stationbased: bij dit concept hebben de deelauto’s wel een vaste parkeerplek.

Voor de free-floating deelauto’s zijn in 2021 maximaal 600 parkeervergunningen beschikbaar. Waarbij een aanbieder maximaal 200 parkeervergunningen krijgt. Voor de stationbased deelauto’s bekijkt de gemeente per aanvraag wat in een wijk of buurt mogelijk is.

Nieuwe én bestaande deelautoaanbieders moeten vanaf 1 januari 2021 bij de aanvraag voor een parkeervergunning een exploitatieplan indienen.

Uitstootvrije deelauto’s
Een ander belangrijk besluit is dat alle deelauto’s voor 2025 uitstootvrij moeten zijn. Alle nieuwe deelautoaanbieders en bestaande aanbieders die hun vloot uitbreiden moeten vanaf 2021 al uitstootvrije voertuigen aanbieden. Partijen die nu al actief zijn in de stad en niet uitbreiden, krijgen tot en met 31 december 2024 de tijd om over te stappen op schone voertuigen.

Met de vaststelling van het beleid wordt tot 2030 gewerkt aan drie centrale opgaven:

  1. Van bezit naar bewust gebruiken – minder autokilometers voor een schonere lucht.
  2. Duurzaam ruimtegebruik – minder auto’s voor het realiseren van de woningbouwopgave en een betere balans tussen recreatie, verkeer en groen in de openbare ruimte.
  3. Meer keuze voor de reiziger – aanbieden van slimme en aantrekkelijke andere alternatieven voor betere reis van begin tot eind.

Kortom; autodelen biedt voordelen voor velen.

Naar een schone, bereikbare stad
In Rotterdam stimuleren we het gebruik van deelvervoer, want de stad groeit en het klimaat verandert. Dit vraagt om andere keuzes, en een nieuwe balans in verschillende vormen van vervoer. Zodat we de stad gezond en inclusief maken. Deelmobiliteit speelt hierin een belangrijke rol.

Eerder stelde Rotterdam al een vergunningenstelsel voor deelfietsen en deelscooters vast om ook die vraag en het aanbod met elkaar mee te laten groeien. En tegelijkertijd grip te hebben op de balans tussen de verschillende voorzieningen in de openbare ruimte.

Meer weten over deelvervoer in Rotterdam? Kijk op www.rotterdam.nl/wonen-leven/deelvervoer.