Direct naar de content

Asbest aangetroffen in straalgrit Willemsbrug

Straalwerkzaamheden Willemsbrug stilgelegd

Vrijdagmorgen 5 oktober is de gemeente Rotterdam door de aannemer die het groot onderhoud aan de Willemsbrug uitvoert, op de hoogte gesteld dat er mogelijk asbest in het straalgrit aanwezig is. Daarop is het werk stilgelegd en de werknemers zijn naar huis gestuurd. Later op de dag bleek er inderdaad sprake te zijn van asbest in het grit.

Het grit wordt gebruikt om de oude verflaag van de brug te stralen. Na het stilleggen van de werkzaamheden is een onderzoek gestart. Een in asbest-gespecialiseerd bedrijf heeft monsters van het grit genomen. Aan het einde van de dag kon inderdaad bevestigd worden dat er asbest aanwezig is in het grit.
Omdat de pylonen waaraan wordt gewerkt ingepakt zijn in een beschermende tent, is het straalgrit, voor zover nu bekend, niet buiten het werkterrein gekomen. Het aangetroffen asbest is dus niet afkomstig van de brug maar zit in het product waarmee gestraald wordt.

Ander grit
Het asbesthoudende grit wordt pas sinds juli gebruikt. Het grit dat eerder tot overlast heeft geleid betrof een ander grit. Destijds raakten auto’s (licht) beschadigd omdat er metaaldeeltjes in het gritmateriaal zat. Dit veroorzaakte roestvlekjes op verschillende auto’s. Om te voorkomen dat dit zich kon herhalen is gekozen voor een gritsoort zonder metaaldeeltjes.

Bewoners en omgeving
De omwonenden in de directe omgeving van de Willemsbrug worden zo snel mogelijk geïnformeerd via een bewonersbrief.
Bij vragen kunnen bewoners contact opnemen met Peter van Druten, communicatieadviseur Groot Onderhoud Willemsbrug via pp.vandruten@rotterdam.nl of op 06 10 11 12 01.
Voor vragen over gezondheid in relatie tot asbest verwijzen wij u naar http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/milieu-en-leefomgeving/in-de-woning/asbest.html


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigitte Moratis, persvoorlichter Stadsbeheer, 010 267 61 24 of ba.moratis@rotterdam.nl