Direct naar de content

Ambitieuze renovatie voor Museum Boijmans Van Beuningen

Museum Boijmans Van Beuningen wordt voor een bedrag van € 223,5 miljoen grootschalig gerenoveerd en verbouwd. Dit heeft de Rotterdamse gemeenteraad besloten. Doel is een toekomstbestendig en duurzaam museumgebouw dat aan alle eisen van deze tijd voldoet, meer bezoekers kan ontvangen en aantrekkelijker wordt voor Rotterdammers en toeristen. Het gebouw, deels rijksmonument, is hoognodig toe aan deze renovatie die start in 2019 en zo’n zeven jaar zal duren. Tijdens de sluiting blijft de collectie van het museum zichtbaar op verschillende plekken.
 

Wethouder Said Kasmi (o.a. Cultuur) is blij met het besluit van de raad en met het feit dat er een breed draagvlak voor het ambitiescenario is in de raad. “Met het ambitiescenario voor de renovatie maken we van de nood een deugd. Dit is een investering die Rotterdam en de prachtige collectie van Museum Boijmans Van Beuningen verdienen. Het levert de stad een hernieuwd topmuseum op dat veel meer bezoekers kan trekken.”
 
Museum Boijmans Van Beuningen bestaat in 2019 170 jaar en is daarmee één van de oudste musea van Nederland. De kunstverzameling is van wereldklasse en bestaat uit zo’n 151.000 objecten met een geschatte waarde van € 8 miljard. De gemeente is grotendeels eigenaar van deze collectie en ook eigenaar van het museumgebouw. In het gebouw zit asbest, het kampt met achterstallig onderhoud en voldoet niet meer in technisch en functioneel opzicht. De renovatie is een kans om met een hernieuwd gebouw een brug te slaan naar de 21e eeuw en naar nieuwe generaties publiek.


Asbestsanering en planning
De renovatie duurt zo’n zeven jaar. Op 14 januari 2019 sluit het Van der Steurgebouw. Daarna begint de uithuizing van de vaste collectie van het museum. Het Bodongebouw, de tentoonstellingsvleugel van Museum Boijmans Van Beuningen, blijft nog tot en met 26 mei 2019 geopend voor enkele grote tentoonstellingen, waaronder de Bauhaus-tentoonstelling. Daarna sluit eind mei het hele museumgebouw en starten de voorbereidingen voor de uitvoering van de asbestsanering. Voordat de renovatie en verbouwing kunnen beginnen moet eerst het gebouw asbestvrij worden gemaakt. De asbestsanering wordt naar verwachting in 2020 afgerond. Beoogde oplevering van de renovatie is medio 2025, gevolgd door een periode van nazorg, droogtijd, inregeling van klimaatinstallaties en de inhuizing en heropening van het museum in het eerste kwartaal van 2026.
 
Collectie blijft zichtbaar
Tijdens de renovatie en sluiting van het museumgebouw blijft de collectie zichtbaar in Rotterdam en daarbuiten en programmeert Museum Boijmans Van Beuningen door. Bij de buren: acht instellingen in de stad maken tentoonstellingen met werken uit de museumcollectie van Boijmans. In de klas: kunstwerken gaan op bezoek in Rotterdamse schoolklassen. In het buitenland, met reizende tentoonstellingen zoals dat nu al gebeurt. En naar verwachting in Rotterdam Zuid waar het museum een nieuwe tentoonstellingslocatie op het oog heeft. Vanaf 2021 is de collectie zichtbaar in Depot Boijmans Van Beuningen, het eerste publiek toegankelijk kunstdepot ter wereld.
 
Financiën
De totale geschatte kosten voor de renovatie bedragen € 223,5 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit € 171,5 miljoen voor bouwkosten, bijkomende kosten, financieringskosten en overig kosten; € 31,3 miljoen voor de prijsstijgingen van nu tot het einde van de renovatie; € 10,2 miljoen voor apparaatskosten van de gemeente en € 10,5 miljoen voor tijdelijke en aanvullende maatregelen. Nu de gemeenteraad heeft besloten tot ambitieuze renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen heeft de gemeente er samen met het museum vertrouwen in ook andere partijen te kunnen enthousiasmeren om een bijdrage te leveren aan deze grootschalige renovatie en verbouwing.

Vervolgproces
Wethouder Kasmi komt met het programma van eisen terug bij de raad, dat op verzoek van de raad een go/no-go moment wordt. De verwachting is dat dat in het eerste kwartaal van 2020 zal zijn.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Kasmi voor het onderwerp renovatie Boijman van Beuningen, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl