Direct naar de content

Alliantie Hand in Hand start op Beijerlandselaan en Groene Hilledijk

De Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk krijgen de komende tien jaar een grote opknapbeurt. Deze twee belangrijkste winkelstraten van Feijenoord moeten weer aantrekkelijke winkelstraten worden waar omwonenden op een prettige manier kunnen winkelen, wonen en verblijven. Dat is de kern van de nieuwe aanpak Hand in Hand van de gemeente en verschillende partners, die deze week officieel van start gaat. Aanpakken van het vastgoed, de openbare ruimte, het winkelaanbod en de ondermijning zijn daarbij  speerpunten.

Wethouder Richard Moti (o.a. NPRZ): “We willen de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk teruggeven aan de Rotterdammers en zorgen dat mensen hier weer graag willen winkelen, wonen en verblijven. Daar hebben we de omwonenden, de ondernemers en de pandeigenaren heel hard bij nodig. We hebben verschillende gesprekken gevoerd met omwonenden, ondernemers en pandeigenaren en hun input zoveel mogelijk meegenomen in ons plan. Daarnaast betrekken wij hen uiteraard bij de uitvoering van het plan.”

Kwaliteitssprong
De vitaliteit van de straten staat onder druk. Er is sprake van verschraling van het winkelaanbod en ondermijnende criminaliteit drukt eerlijke economie weg. Terwijl juist een eerlijk en aantrekkelijk winkelgebied de omliggende wijken kan helpen een kwaliteitssprong te maken. Wethouder Barbara Kathmann (o.a. Economie en Wijken): “Winkelstraten hebben concurrentie van onder meer webwinkels. Dat geldt ook voor de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk. Daarom willen wij in delen van de winkelstraten de winkels concentreren en de andere delen transformeren naar winkels of voorzieningen zoals bijvoorbeeld tandartspraktijken of fysiotherapeuten.”

Kansen en aanpak
Het winkelgebied kent zeker kansen. De gebiedsontwikkelingen Parkstad en Stadionpark raken nu echt op stoom en er zijn nieuwe financiële middelen voor Zuid vanuit de gemeente en de Rijksoverheid. Een aantal panden op de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk met een slechte uitstraling hebben echter een negatief effect op de omgeving. Twee ‘rotte kiezen’, de Groningerstraat en de Adriaen Nimantsstraat, maken straks plaats voor 21 nieuwe woningen.

Sociale Winkelbouw Corporatie
De 240 winkels zijn eigendom van 140 particuliere pandeigenaren. Dat maakt regie op de diversiteit van het winkelbestand zeer lastig. De gemeente verwerft daarom een flink aantal panden. “Eén van de vernieuwende elementen uit het plan is de oprichting van de Sociale Winkelbouw Corporatie, waardoor we echt kunnen sturen op een betere toekomst van deze straten.”, aldus wethouder Moti. Circa 20 tot 30% van de panden komt in eigendom van de gemeente of van private Alliantiepartners. Deze panden worden opgeknapt, krijgen een andere invulling of worden getransformeerd naar een heel andere functie. Dit laatste gebeurt vooral op de Groene Hilledijk waar onder andere ruimte komt voor meer zakelijke en dienstverlenende bedrijven. Ook kunnen hier winkels worden getransformeerd naar woningen.

Verandering straatbeeld
De huidige uitstraling van het winkelgebied maakt een rommelige en verwaarloosde indruk. Een woud aan reclame-uitingen voldoet niet aan het Rotterdamse reclamebeleid. Luifels en dichte rolluiken zorgen voor een benauwd en onveilig gevoel, nemen veel licht weg en tasten het uitzicht en aanzicht van de woningen aan. Het winkelgebied moet juist een meer open en uitnodigende uitstraling krijgen.In de omgeving is er veel draagvlak voor het transformeren van de Groene Hilledijk naar een 30km zone en het verbreden van de rijbanen zodat meer ruimte ontstaat voor fietsers. Een betere oversteekbaarheid van de winkelstraat en het vergroenen van de trambaan maken deel uit van het plan.

Nu al zijn er zichtbare veranderingen in het gebied: oneerlijke horeca wordt gesloten, het Colosseumgebouw wordt gerenoveerd, de eerste luifels zijn verwijderd en er zijn al 24 winkelpanden verworven. De financiële middelen komen uit het programma NPRZ, van de directie Veiligheid en van Stadsontwikkeling. Het gaat om een initieel bedrag van ongeveer 12 miljoen euro voor de jaren 2019 – 2022. Partners uit het plan zijn o.a. NPRZ, Woonstad Rotterdam, Veiligheidspartners, Bedrijven Investerings Zone (BIZ), InHolland en Humanitas.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique de Jongh, bestuursvoorlichter wethouder Moti, 06 – 82 51 77 42 of mae.dejongh@rotterdam.nl of met Saskia Kooijman – Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Kathmann, 06 53 78 61 01.