Direct naar de content

Allard Castelein dubbel onderscheiden

Vertrekkend president-directeur van het Havenbedrijf drs. A.S. Castelein ontving tijdens zijn afscheidsbijeenkomst op woensdag 28 juni twee onderscheidingen. Burgemeester Aboutaleb reikte hem de Johan van Oldenbarneveltpenning uit namens gemeente Rotterdam. Aan het eind van de bijeenkomst kreeg Castelein uit handen van minister Harbers ook een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Koning Willem-Alexander heeft hem benoemd tot Officier in de Orde van de Oranje-Nassau vanwege zijn inzet voor duurzame energie en scheepvaart.

Castelein (1958) ontving de gemeentelijke Johan van Oldenbarneveltpenning vanwege zijn grote bijdrage aan de energietransitie van de Port of Rotterdam en het op de kaart zetten van havenstad Rotterdam.

Energietransitie
Castelein heeft de Rotterdamse haven de grote transitiefase ingeleid. Hij zag het klimaatakkoord van Parijs niet als bedreiging maar als kans. Minister Harbers: ‘Het Havenbedrijf en de haven hebben onder jouw leiding een enorme omslag gemaakt. Voor jouw komst was men amper bezig met de energietransitie, maar nog voordat het Klimaatakkoord van Parijs officieel was ondertekend, maakte jij het belang hiervan al duidelijk in Rotterdam.’

Dankzij zijn vooruitziende blik en onvermoeibare inzet is Rotterdam bijvoorbeeld hard op weg dé waterstofhub van Europa te worden. Ook lopen er binnen het Rotterdamse energietransitie-programma zo’n 70 projecten om de doelstellingen van -55% CO2 in 2030 en een CO2-neutrale haven in 2050 te halen. Daarmee heeft Castelein een onomkeerbare beweging in gang gezet, die zowel lokaal, nationaal als internationaal een grote impact heeft.

Concurrentiepositie
Daarnaast bracht Castelein de digitalisering van het Havenbedrijf en de Rotterdamse haven een stap verder. Dat maakt de haven niet alleen weerbaarder, maar zorgt ook voor een sterkere concurrentiepositie.

Burgemeester Aboutaleb: ‘Rotterdam wil dé marktplaats voor nieuwe duurzame energie in Noordwest-Europa worden. Een businessmodel dat voor economische groei zorgt en tegelijkertijd de nieuwe, groene manier van leven ondersteunt. Wij kunnen voortbouwen op de stabiele basis die jij gelegd hebt.’

Maatschappelijk betrokken
Naast zijn professionele inzet zet Castelein zich ook op vrijwillige basis in voor Rotterdamse organisaties. Zo is hij actief voor Museum Boijmans van Beuningen en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ook is hij bestuursvoorzitter van het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam en lid van de Raad van Toezicht van Rotterdam Partners en Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam.

Over de Johan van Oldenbarneveltpenning
Deze onderscheiding wordt toegekend aan personen die een grote internationale reputatie hebben opgebouwd. Hun inspanningen zijn (mede) ten goede gekomen aan de Rotterdamse samenleving. Bij de bronzen penning hoort de Van Oldenbarneveltspeld als draagbaar onderdeel van de onderscheiding.

Meer informatie over de zeven verschillende Rotterdamse onderscheidingen vindt u op de gemeentelijke website.

Over de Orde van Oranje-Nassau
De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nel van der Kolk. Tel: 06 109 078 24 of  pc.vanderkolk@rotterdam.nl