Direct naar de content

Agniesebuurt beter bestand tegen heftige regenbuien

Regenwater wordt onder de straten geborgen

Het klimaat verandert: meer hoosbuien, straten die onder water staan. Rotterdam werkt samen met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, bewoners en ondernemers aan innovatieve plannen voor de waterhuishouding van de stad. In de Agniesebuurt, waar ook het Zomerhofkwartier (ZoHo) onder valt, zijn met de aanleg van het waterplein en diverse regentuinen al de nodige innovaties doorgevoerd. De komende jaren wordt de gehele Agniesebuurt klimaatbestendig gemaakt door een groot deel van het regenwater onder de straten te bergen.

Nu loopt het regenwater via dezelfde rioolbuis als het afvalwater uit de huizen naar de rioolgemalen. De riolering kan dit niet altijd aan. Bij een hoosbui kan het regenwater vermengd met het vuile water omhoogkomen en op straat blijven liggen, met stank en gezondheidsrisico’s tot gevolg. Er komt een nieuwe rioolbuis voor enkel het vuile afvalwater. In de straten komen klinkers die regenwater doorlaten en het zand onder de straat neemt het regenwater op. Door extra bomen en struiken te planten wordt meer regenwater opgenomen.

Wat kunnen bewoners doen
Bewoners en ondernemers kunnen helpen door geveltuinen te onderhouden, regen op te vangen in regentonnen of een daktuin aan te leggen. Ook andere ideëen voor de berging van water zijn welkom. Met de aanpak van de riolen gaan ook de meeste straten in de Agniesebuurt op de schop. Dat is een mooie kans om de inrichting van de straat te bekijken. Bewoners kunnen daarover meepraten.

Informatiemarkt 15 juni
Op woensdag 15 juni wordt in de Nieuwe Banier de informatiemarkt ‘Klimaat en Agniesebuurt’ gehouden. Daar kunnen ideeën worden opgedaan en uitgewisseld. Een animatiefilm legt nog eens haarfijn uit hoe dat nu precies zit met afvoer van hemelwater en riolering. Bewoners zien wat de plannen zijn voor hun wijk en buurt en ze kunnen vertellen wat zij belangrijk vinden. Ook zijn diverse initiatieven uit de buurt aanwezig. Studio Bas Sala (ZoHo) vertelt bijvoorbeeld over plannen voor duurzame wateropvang in de wijk en regentonnen. Groenpool, deelt daarnaast alles over het aanleggen van groen in de buurt en Community Plastics laat zien wat voor producten zij hebben gemaakt met plastic verzameld uit Agniesebuurt. De markt is van 17.00 – 19.30, Banierstraat 1.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigitte Moratis,

persvoorlichter Stadsbeheer, 06 53 26 87 52 of ba.moratis@rotterdam.nl