Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 11 september 2014, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad vergadert over de Jaarrekening 2013. Wegens het staken van de stemmen tijdens de behandeling van de Kaderbrief 2014 op 10 juli worden zeven ingediende moties opnieuw in stemming gebracht. Aan de orde komt ook de besluitvorming over het Rekenkamerrapport ‘Kind van de rekening’ vanwege de herstemming over een amendement. Gesproken wordt ook over het oprichten van twee nevenvestigingen voor Horizon en het ophogen van de bestemmingsreserve ISV-gelden.

Bekijk hier de volledige agenda en de bijbehorende stukken.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Spoeddebat, een Tweeminutendebat, een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem www.ris.rotterdam.nl. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, raadsgriffie gemeente Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.