Direct naar de content

Agenda raadsvergadering en persconferentie Evaluatie Rotterdams bestuursmodel

Donderdag 24 november

De gemeenteraad vergadert vanaf 10.00 uur onder andere over het Cultuurplan 2017-2020 ‘Reikwijdte & Armslag’. De Evaluatie inkomensondersteunende voorzieningen in het kader van het lokale armoedebeleid en het vaststellen van de Geurverordening ten behoeve van drijvende boerderij Floating Farms in Merwe-Vierhavens komen ook aan de orde. Op de agenda staat verder het onderwerp wensen en bedenkingen met betrekking tot het splitsingsplan Eneco. De gemeenteraad neemt de nodige besluiten over verordeningen en het bestemmingsplan ‘Hart van Zuid, bestuurlijke lus’. Verder stelt de raad een commissie Onderzoek rechtmatigheid raadgevend referendum Woonvisie en een begeleidingscommissie voor ‘Verhaal van de Stad’ in.

Aan het begin van de vergadering worden mevrouw E.C. (Christine) Eskes (CDA) en de heer R.T.J. (Ruud) van der Velden (Partij voor de Dieren) beëdigd als tijdelijk lid van de gemeenteraad.

Kijk hier voor de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.

Persconferentie Evaluatie Rotterdams Bestuursmodel

De voorzitter van de stuurgroep Evaluatie bestuursmodel, I.E. (Ingeborg) Hoogveld, overhandigt aan het begin van de raadsvergadering, rond 10.00 uur, het onderzoeksrapport 'Een kwestie van kiezen' aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het rapport – dat is opgesteld door het onderzoeksteam van Dutch Research Institute for Transition (DRIFT) – is vanaf dat moment openbaar en kan besproken worden in de gecombineerde commissie Gebieden en VOF.

Van 9.00 – 10.00 uur willen de voorzitter van de stuurgroep en de onderzoeker van DRIFT, prof. dr. D. (Derk) Loorbach in de leeskamer (sh 106) van de raad vragen van de pers beantwoorden over het proces, de techniek en de inhoud van het rapport. Graag ontvang ik uw aanmelding voor woensdag 12.00 uur. Enkel aangemelde pers kan ter voorbereiding ook het rapport onder embargo opvragen. Stuur uw aanmelding naar: t.vanbree@griffie.rotterdam.nl


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.