Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 12 maart, 10.00 uur, raadzaal

In de raadsvergadering komt de opheffing van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam aan de orde. De gemeenteraad vergadert verder over de Verordening voor onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. De raad behandelt ook de lijst van relevante wet- en regelgeving ten behoeve van de accountantscontrole van de jaarrekeningen 2014 en 2015.

Bekijk hier de volledige agenda en de bijbehorende stukken.

Aanvullende verzoeken
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van een Spoeddebat, een Tweeminutendebat, een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem www.ris.rotterdam.nl. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.