Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 1 oktober, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad voert een debat over het eindrapport van de onderzoekscommissie Warmtebedrijf en het voorstel van het presidium inzake de aanbevelingen en conclusies uit dit rapport. De raad voert verder een kort debat over het voorstel tot herziening 2020 van ‘Thuis in Rotterdam – Addendum Woonvisie’.  Een kort debat staat ook op de agenda over de notitie ‘Speeltuinen, een stap naar de toekomst’ en de initiatiefnotitie van het raadslid Arsieni en anderen ‘Werkbonus werken moet lonen’, alsook de reactie van het college hierop.

De gemeenteraad stemt over moties, amendementen en raadsvoorstellen in een aparte digitale vergadering om 19.30 uur.

Bekijk de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken

De volgende verzoeken zijn ingediend:

Vergaderstukken en live uitzending

U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.