Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 10 september, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad start met een in memoriam voor oud-raadslid de heer L.C. (Leo) Bruijn.

De gemeenteraad voert een kort debat over de zienswijze ‘Concept Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag (RES). Daarnaast houdt de raad een kort debat over de brief van burgemeester en wethouders over het beleid inzake buiten slapende EU-migranten en herbergopvang. Ook staat er een kort debat over de brief van burgemeester en wethouders over het Integraal Huisvestingsplan Sport 2020-2030 op de agenda.

De gemeenteraad stemt over moties, amendementen en raadsvoorstellen in een aparte digitale vergadering rond 19.30 uur.

Bekijk de volledige agenda.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.

Persaccreditatie
Bij fysieke vergaderingen is een maximum aantal plaatsen beschikbaar voor de pers (aanmelden verplicht!). De perstribune is helaas beperkt toegankelijk. Het is tijdelijk wel toegestaan foto- en filmopnamen te maken vanaf de publieke tribune. Inzoomen op documenten of schermen van raadsleden is niet toegestaan. In en rondom het stadhuis worden afstandsmaatregelen gehanteerd. U dient altijd anderhalve meter afstand van andere mensen te houden.

Let op: om toegelaten te worden tot de vergadering moet u zich uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering aanmelden. Zonder vooraanmelding wordt de toegang geweigerd. U meldt zich aan via Lindi Bor (06 – 14 64 31 29).