Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 20 februari, 10.00 uur, raadzaal

De voorzitter en het vijfde lid van de Onderzoekscommissie Warmtebedrijf worden benoemd. De gemeenteraad debatteert over het verkeersveiligheidsbeleid. Ook wordt de nota ‘Betaald parkeren in Rotterdam’ besproken. De raad voert een debat naar aanleiding van de uitkomst van de onderzoeksresultaten van het doelgroepenvervoer door Trevvel. Aan het einde van de vergadering wordt er afscheid genomen van de heer G.J.M. (Gerben) Vreugdenhil (Leefbaar Rotterdam).

Bekijk de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken
De volgende verzoeken zijn al ingediend:

Verzoek om beraadslaging

In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden debataanvragen indienen. Het volledige overzicht van die verzoeken ontvangt u op woensdag.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.