Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 30 januari, 10.00 uur, raadzaal

Aan het begin van de vergadering wordt S.F. (Steven) Lammering beëdigd als raadslid. Ook wordt I.C.M. (Isabelle) Broeders beëdigd als raadsgriffier. De raad gaat in debat over gebeurtenissen rondom de jaarwisseling 2019-2020. Het voorstel met betrekking tot het instellen van een raadsenquête over het Warmtebedrijf wordt besproken. Daarnaast staat er op de agenda een debat over ‘Een kind is geen kavel’ en het ruimtelijk en programmatisch toetsingskader ‘Unsolicited proposal Parkhaven’.

Bekijk de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken
De volgende verzoeken zijn al ingediend:

Verzoek om beraadslaging

Tweeminutendebat

In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden debataanvragen indienen. Het volledige overzicht van die verzoeken ontvangt u op woensdag.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.