Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 17 oktober, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad bespreekt de voortgang naar aanleiding van de aanbevelingen van het Rekenkamer-rapport 'Het komt niet in de buurt' over het functioneren van wijkteams. Verder staat het herziene voorstel 'Bestemmingsplan Lijnbaankwartier – Coolsingel (bestuurlijke lus)' op de agenda, evenals de Nota dierenwelzijn 2019-2022 en het Beleidskader Fietskoers 2025'. 

Aanvullende verzoeken

Een verzoek tot beraadslaging is gedaan over 'Bescherming afvalligen en keuzevrijheid' (Leefbaar Rotterdam). Verder staan tot dusverre twee, in de raadsvergadering van 10 oktober jl. doorgeschoven verzoeken voor een 2-minutendebat op de agenda: ''Koersnota schone lucht' (VVD en PvdA) en 'Het Rotterdamse 5-G netwerk' (PvdA, VVD). Dat geldt ook voor de agendering van de  motie vreemd aan de orde van de dag 'Minder roken, gezonder werken' (DENK, GroenLinks).

Vergaderstukken en live uitzending

U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken. 


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Ton van Bree, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 22 21 37 46 of t.vanbree@griffie.rotterdam.nl.