Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 4 juli, dinsdag 9 juli en donderdag 11 juli, 10.00 uur, raadzaal

Donderdag 4 juli
De gemeenteraad voert een debat over forensische zorg in de regio Rijnmond. Ook bespreekt de raad de kandidaatstelling voor het Eurovisie Songfestival 2020. Daarnaast wordt er een debat gevoerd over het beleidskader Evenementen 2019 en een wijziging van de APV.

Verzoeken van raadsleden
De volgende verzoeken zijn al ingediend:

Verzoek om beraadslaging

Tweeminutendebat

In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden debataanvragen indienen. Het volledige overzicht van die verzoeken ontvangt u woensdagmiddag.

De voorstellen, en ingediende moties en amendementen worden op dinsdag 9 juli in stemming gebracht.


Dinsdag 9 juli
Tijdens de voortgezette vergadering op dinsdag 9 juli bespreekt de gemeenteraad de resterende agendapunten. Vervolgens stemt de raad over de voorstellen en ingediende moties en amendementen.

Daarna houdt de gemeenteraad Algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota 2019.


Donderdag 11 juli
De voortgezette vergadering op donderdag 11 juli staat in het teken van het afsluitende debat over de Voorjaarsnota 2019 en de besluitvorming.


Bekijk de volledige agenda.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.