Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 27 juni, 10.00 uur, raadzaal

Aan het begin van de vergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen, moties en amendementen die zijn behandeld tijdens de voortgezette raadsvergadering op donderdag 13 juni.

De gemeenteraad bespreekt het beleidskader huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld ‘Bouwen aan een toekomst zonder geweld 2019-2022’. De jaarrekening van 2018 wordt besproken. Daarnaast voert de gemeenteraad een debat over forensische zorg in de regio Rijnmond.

Bekijk de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken
De volgende verzoeken zijn al ingediend:

Verzoek om beraadslaging

Tweeminutendebat

In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden debataanvragen indienen. Het volledige overzicht van die verzoeken ontvangt u op woensdag.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.