Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 6 juni, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad bespreekt het beleidskader Armoedeaanpak 2019-2022 ‘Uit de Knoop’. Verder bespreekt de raad het voorstel met betrekking tot het grondbeleid en projectmatige benadering van de woningmarkt. Ook wordt er een debat gevoerd over de stand van zaken met betrekking tot Acato.

Bekijk de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken

De volgende verzoeken zijn al ingediend:

Verzoek om beraadslaging

Tweeminutendebat

In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden debataanvragen indienen. Het volledige overzicht van die verzoeken ontvangt u op woensdag.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.