Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 16 mei, 10.00 uur, raadzaal

De vergadering begint met het in memoriam voor oud-raadslid mevrouw F. (Fatima) Talbi. In een debat over wonen in Rotterdam bespreekt de gemeenteraad het (herziene) voorstel tot vaststelling van ‘Thuis in Rotterdam-Addendum Woonvisie 2030’. Ook wordt een debat gevoerd over het voorstel tot vaststelling van het actieplan Middenhuur. Verder bespreekt de gemeenteraad het initiatiefvoorstel-Achbar inzake modernisering Rotterdamse winkeltijden tot vaststelling van de Verordening winkeltijden Rotterdam 2019.

Bekijk de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken

De volgende verzoeken zijn al ingediend:

Verzoek om beraadslaging

In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden debataanvragen indienen. Het volledige overzicht van die verzoeken ontvangt u op woensdag.

Vergaderstukken en live uitzending

U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezondenvia ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.