Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 21 maart, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad bespreekt het voorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 in verband met de invoering van een vuurwerkverbod en aanwijzen vuurwerkzones. Daarnaast wordt er een debat gevoerd over het (herziene) actieprogramma Integratie en Samenleven 2019-2022 ‘Relax. Dit is Rotterdam’. Ook wordt het voorstel tot vaststelling van het raadsakkoord Energietransitie besproken.

Bekijk de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken
Op dit moment zijn er nog geen aanvullende verzoeken van raadsleden. In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden debataanvragen indienen. Het volledige overzicht van die verzoeken ontvangt u op woensdag.

Donderdag 28 maart
Onder voorbehoud van de uitkomst van de behandeling in de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte wordt op 28 maart in een voortgezette raadsvergadering het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Voor het blok gezet; onderzoek naar erfpachtmaatregel Schiekadeblok’ besproken.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijke


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.