Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 31 januari, 10.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad bespreekt het voorstel met betrekking tot de voortgang van het Herstelplan Warmtebedrijf. De raad voert debat over de ‘Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer’ en over het Rotterdams Onderwijsbeleid 2019-2022 ‘Gelijke kansen voor elk talent’. Ook wordt er gedebatteerd over de wensen en bedenkingen over de gemeentelijke participatie in het Investeringsfonds Guide Plus Sustainable Investment Fund B.V..

Bekijk de volledige agenda.

De gemeenteraad neemt aan het begin van de vergadering afscheid van de heer J. (Jari) Esbeukman (Leefbaar Rotterdam).

Aanvullende verzoeken
De volgende verzoeken zijn al ingediend:

Verzoek om beraadslaging

Tweeminutendebat

In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden debataanvragen indienen. Het volledige overzicht van die verzoeken ontvangt u op woensdag.

Vergaderstukken en live uitzending

U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.