Direct naar de content

Agenda raadsvergadering

Donderdag 20 december, 11.00 uur, raadzaal

De gemeenteraad bespreekt het voorstel met betrekking tot de renovatie en aanpak van de renovatie van het Museum Boijmans van Beuningen. Ook bespreekt de raad het voorstel tot vaststelling van het afwegingskader voor toepassing van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet), alsmede tot wijziging van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2017/2. Daarnaast voert de raad een debat over het evenementenbeleid.

Bekijk de volledige agenda.

Aanvullende verzoeken
De volgende verzoeken zijn al ingediend:

Verzoek om beraadslaging

Tweeminutendebat

In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden debataanvragen indienen. Het volledige overzicht van die verzoeken ontvangt u op woensdag.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.